Bilateraal onderzoek
Neem een voorsprong op je concurrenten dankzij een bilaterale samenwerking met imec.
Coöperatieve R&D samenwerking
Beperk je risico’s en verlaag je kosten door samen met andere bedrijven precompetitief onderzoek te voeren.
Voorbeelden
Verken de manieren waarop imec de toekomst verandert.
imec.istart
Wil je een versnelling hoger schakelen met je techstart-up? Klop dan aan bij imec.istart.
imec.xpand
Wil je met nanotechnologie de markt op? Imec.xpand ondersteunt je van begin tot eind.
Spin-offs
Verken hier de lijst van spin-offbedrijven van de Vlaamse innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie.

Vlaams beleidsplan AI

Imec is een van de partners van een programma dat de kennis over, en adoptie van artificiële intelligentie in Vlaanderen moet aanzwengelen.

Artificiële intelligentie is een technologie die onze economie en samenleving grondig zal veranderen. En die kansen biedt aan Vlaamse onderzoekers en bedrijven. Willen we die kansen ook grijpen? Dan moeten we de adoptie van AI versnellen en de kennis ervan verbeteren. Dat is dan ook precies de doelstelling van AI Flanders.

Ruime betrokkenheid

AI Flanders is een initiatief van de Vlaamse overheid waarin imec, samen met andere kennisinstellingen en met sectororganisaties, een belangrijke rol speelt. 

De stakeholders van AI Flanders zijn aanbieders en gebruikers van AI-oplossingen uit verschillende marktsegmenten, met uiteenlopende maturiteitsniveaus. Zij sturen het initiatief voortdurend bij, met aandacht voor alle industriële actoren.

Wat doet AI Flanders?

AI Flanders ontplooit drie activiteiten om de doorbraak van AI in Vlaanderen te versnellen:

1. basisonderzoek – Met strategisch onderzoek op topniveau slaan we twee vliegen in een klap. Enerzijds geven we de Vlaamse industrie nieuwe mogelijkheden die aansluiten bij hun vragen en noden. Anderzijds zetten we het Vlaamse AI-onderzoek internationaal op de kaart. Daardoor worden we een aantrekkelijke regio voor toponderzoekers zoals internationale doctoraatsstudenten en postdocs.  

2. ondersteuning van industriële innovatie – Zijn bedrijven klaar om AI te omarmen? Dan reikt AI Flanders ze een helpende hand. Bijvoorbeeld met piloot- en demonstratieprojecten voor bedrijven met een gemeenschappelijke noemer.

3. flankerend beleid – De brede intrede van AI is niet alleen een kwestie van technologie. Ze roept ook maatschappelijke en ethische vragen op. Om die te beantwoorden zwengelt AI Flanders het onderzoek en de dialoog aan. En organiseert het trainingen en opleidingen voor de industrie.

Meer weten over AI Flanders?

Neem gerust contact met ons op

Sabine Demey

This website uses cookies for analytics purposes only without any commercial intent. Find out more here. Our privacy statement can be found here. Some content (videos, iframes, forms,...) on this website will only appear when you have accepted the cookies.