alt
imec logo

Drie proof-of-concepts voor mens-machine communicatie

In het kort

Om het onderzoek naar mens-machine communicatie zo goed mogelijk te sturen richting concrete toepasbaarheid, definieerde imec drie proof-of-concepts die aan de basis moeten liggen van concrete oplossingen en breder inzetbare kennis en technologie. Deze use cases zijn: het begrijpen van de context rondom een wagen, interactie van bestuurders met hun wagen en het technologisch assisteren van operatoren in een industriële omgeving. De initiële focus van deze scenario’s is gedefinieerd voor drie jaar, waarbij al vanaf het eerste jaar resultaten ontstaan die overdraagbaar moeten zijn naar de industrie.