Speerpuntclusters

Speerpuntclusters

Met de speerpuntclusters zet Vlaanderen in op meer innovatie door samenwerking op strategische domeinen. De technologische kennis van imec is daarbij vaak een cruciale hefboom.

Hoe kan een kleine regio uitblinken op het wereldwijde economische toneel? Door maximaal in te zetten op activiteiten waarin ze een verschil kan maken. En dat via samenwerkingen waarbinnen niet alleen bedrijven uit verschillende sectoren maar ook kennisinstellingen en overheden een rol opnemen.

Dat is het idee achter de speerpuntclusters die de Vlaamse Overheid heeft opgezet voor verschillende strategische domeinen. De speerpuntclusters:

 • Richten zich op een langetermijnstrategie maar hebben ook aandacht voor aantoonbare resultaten op korte termijn.
 • Streven naar competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen.
 • Zijn internationaal georiënteerd, door zowel te streven naar buitenlandse expansie voor Vlaamse bedrijven als naar grensoverschrijdende samenwerkingen.

De technologische expertise van imec biedt speerpuntclusters heel wat mogelijkheden tot innovatie. Hieronder vind je een overzicht.

Catalisti

Speerpuntcluster Catalisti wil de chemie- en kunststofsector in Vlaanderen verankeren, innovatiever en competitiever maken, en internationaliseren. Imec is onder meer betrokken bij deze initiatieven:

 • Proeftuin Training 4.0 – een verkenning van digitale leermethoden in de chemische industrie, op basis van de meest recente VR-technologieën.
 • DAP²CHEM – een Flanders Make ICON-project dat de transitie van scheikundige en farmabedrijven richting Industrie 4.0 stimuleert.
 • Nano-CCU – een moonshotproject dat nanomaterialen en -architecturen inzet voor het opvangen en hergebruiken van CO2. Lees meer over dit onderwerp.
 • SYN-CAT – ook een moonshotproject dat zoekt naar een gecombineerde technologie op basis van direct zonlicht en hernieuwbare energie om CO2 om te zetten in methanol.

Flux50

Speerpuntcluster Flux50 brengt bedrijven uit de energie-, bouw- en ICT-sector samen om te werken aan innovatieve en multidisciplinaire energie-oplossingen. Imec is, in het bijzonder via EnergyVille, onder meer betrokken bij deze initiatieven:

 • ROLECS – een onderzoek naar het concept van lokale energiegemeenschappen.
 • DAPPER – een verkenning van de mogelijkheden om gebouwgeïntegreerde zonnepaneelsystemen op langere termijn te voorspellen, monitoren en verbeteren.
 • DITUR – een digital twin-concept dat het potentieel van geavanceerde data-analyse aanboort om een grootschalige renovatie van het bestaande woningaanbod te realiseren.

VIL

Speerpuntcluster VIL wil van Vlaanderen de Europese leider op het gebied van duurzame, digitale en wendbare logistieke oplossingen maken. Imec is onder meer betrokken bij deze initiatieven:

 • PILL – een fysiek internet dat logistieke processen op een vernieuwende manier organiseert.
 • HAI-SCS – een imec.icon-project dat de mogelijkheid van medische drones onderzoekt.

Flanders’ FOOD

Speerpuntcluster Flanders’ FOOD draagt bij tot een innovatievere, competitievere en duurzamere agrovoedingsindustrie. Imec werkt al jaren samen met Flanders’ FOOD aan de ontwikkeling van nieuwe (sensor)technologie om productkwaliteit, productontwikkeling en procesbewaking te verbeteren. Die samenwerking heeft ook een belangrijke Europese dimensie, met steun aan initiatieven zoals het S3-partnership Smart Sensors 4 Agrifood. Flanders’ FOOD overlegt ook regelmatig met het OnePlanet Research Center.

Daarnaast is imec onder meer betrokken bij deze initiatieven:

 • i-FAST – een platform voor informatie-uitwisseling tussen voedings- en technologiebedrijven om innovatie te versnellen.
 • WaMIP – een haalbaarheidsstudie naar het gebruik van molecular imprinted polymer (MIP)-sensoren bij groenten- en aardappelverwerking.

Blauwe Cluster

De Blauwe Cluster wil competitieve en duurzame activiteiten op zee bevorderen. Imec is onder meer betrokken bij deze initiatieven:

 • H2-MHYTIC – een project dat gebruikmaakt van nanogestructureerde materialen om kostenefficiënte elektrolysers te bouwen om elektrische energie om te zetten in waterstof.
 • SSAVE – een initiatief dat sensor- en connectietechnologieën onderzoekt met het oog op autonome vaartuigen.

Meer weten?

Stel je vraag

Kris Van De Voorde

Kris Van De Voorde