power to molecules
imec logo

Blik o/d toekomst

Power-to-Molecules: van klimaatverstoorder tot waardevolle grondstof