smart health data

SAVE DATA

SAmen transities in gezondheidszorg realiseren: van VErzamelde gezondheidsDATA naar inzichten.

Dit project krijgt steun van VLAIO.

Wat is SAVE DATA?

SAVE DATA zet in op het beschikbaar maken van data, technologische bouwblokken en kennis, om zowel curatieve als preventieve gezondheid meer toegankelijk te maken.

Om dat mogelijk te maken, bouwen de projectpartners aan een open en betrouwbaar ecosysteem, waarin data en diensten gescheiden zijn. Zo kan bijvoorbeeld een bedrijf diensten ontwikkelen op basis van data waarvan het niet noodzakelijk de eigenaar is. Dat werkt drempelverlagend naar datagedreven R&D toe wat innovaties in gezondheid accelereert.

SAVE DATA richt zich op het aanreiken van data en hulpmiddelen, op een veilige, ethische en transparante manier en denkt daarbij aan alle spelers in de maatschappelijke vijfhoek:

  • Burgers kunnen op een veilige manier hun data delen en actief deelnemen aan het gezondheids-ecosysteem.
  • Bedrijven (her)gebruiken  data op een veilige manier.
  • Kennisinstellingen delen hun kennis en tools met bedrijven om datagedreven innovaties sneller naar de markt te brengen.
  • Overheden krijgen naast gezondheidsanalyses op populatieniveau ook de juiste info om een het beleid verder uit te werken.
  • Investeerders hebben de mogelijkheid om vanaf de start betrokken te zijn bij het uitwerken van businesscases met de verschillende partners.

Hoe gaat SAVE DATA te werk?

We stellen meerdere technologische bouwblokken ter beschikking. Daarmee kunnen industriële partijen businesscases uitwerken. Via roadshows en matchmaking-events brengen we de juiste partijen bij elkaar.

De roadshows bieden een demonstratie van de verschillende technologische bouwblokken. We bekijken elke businesscase vanuit een mini-ecosysteem van bijvoorbeeld een ziekenhuis, een appontwikkelaar en een onderzoeksgroep. Zo zijn de industriële partners zeker dat ook de bredere doelgroep klaar is om de shift te maken van innovatie in een onderzoekssetting naar innovatie in de praktijk. Wie geen businesscase uitwerkt, kan via de roadshows kennis uitwisselen over de bouwstenen van het SAVE DATA-project.

Overzicht technologische bouwblokken

Het We Are-platform voor persoonlijke data

VITO ontwikkelt samen met verschillende partners een dataplatform dat gebruik maakt van Solid – een systeem van individuele data pods waarin persoonlijke gegevens opgeslagen worden. Burgers hebben hierbij volledige controle over hun gegevens.

Momenteel voert VITO een proefproject uit van het Solid-platform, in samenwerking met Domus Medica en LiCaLab. Daarnaast wordt er gewerkt aan de uitbouw van een Solid-sandbox die bedrijven de mogelijkheid biedt om te experimenteren, datakoppelingen binnen Solid uit te testen, ... en zo een businesscase technisch voor te bereiden.

PTRA

PTRA (voorheen DTract) is analytische software die de meest voorkomende gegevens groepeert uit grote volumes longitudinale data – een collectie van herhaalde metingen in de tijd op telkens dezelfde objecten uit een grotere populatie. Longitudinale data zijn bijvoorbeeld de historiek van patiëntbezoeken aan een arts in het ziekenhuis of de medicatie historiek. Uit deze gegevens berekent PTRA de statistisch relevante zorgpaden voor de hele populatie. Concreet betekent dit dat de behandelende arts kan zien welke zorgpaden er typisch mogelijk zijn voor een specifieke patiënt. Het laat de arts ook toe om de vooruitgang van de patiënt te voorspellen en het zorgtraject bij te sturen. Maar het stopt niet in het ziekenhuis. Onderzoekers of farmaceutische bedrijven kunnen dankzij PTRA meer inzicht krijgen in diagnoses, de impact van het toedienen van specifieke medicijnen op de algemene gezondheid, levensstijl, ...

Samengevat herkent PTRA patronen in een grote dataset waarmee nieuwe voorspellingen gemaakt worden. Die voorspellingen ondersteunen domeinexperten in het maken van datagedreven beslissingen.

Project partners

SAVE DATA is een samenwerking tussen speerpuntcluster MEDVIA, VITO en imec, met de steun van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Medvia
VITO
imec

Meer weten?

Je vindt meer info op www.save-data.be.

Heb je interesse voor de SAVE DATA-events, of ideeën voor een businesscase?

Neem dan contact op met Christel Meertens (R&D projectleider).

Christel Meertens

Christel Meertens (R&D projectleider)