Projectomschrijving

Spellingstesten in het lager onderwijs gebeuren met pen en papier omdat de connectie tussen schrijfmotoriek en spellingsvaardigheid belangrijk is bij jonge kinderen. De foutenanalyse stellen leerkrachten bovendien in staat om zicht te krijgen op welk doel bereikt werd en welke spellingsstrategie beheerst is. De handmatige verbetering van die testen is echter een tijdrovende bezigheid. Basisscholen geven aan dat de werklast rond het afnemen van spellingstesten heel hoog ligt.

Dit project ontwikkelt een applicatie die het spellingsniveau van leerlingen efficiënter kan monitoren. De leerkracht of leerling scant de geschreven tekst, waarna de software, gelinkt aan handschriftherkenning, een automatische foutenanalyse uitvoert. De correctie van de spelling wordt digitaal aan de leerling bezorgd. Zo krijgt die controle over het eigen leerproces en hoeft die niet te wachten op de manuele verbetering. De leerkracht kan zo het didactisch handelen sneller bijsturen o.b.v. de feedback uit de applicatie én is er tijdswinst om te focussen op specifieke noden van leerlingen. 

Dit project wordt uitgevoerd door Ginsteschool Oostrozebeke, Stedelijke Basisschool Zuid Harelbeke en VIVES Hogeschool.

Aan de slag

De oplevering van dit project wordt verwacht in april 2025. Voor meer info kun je contact opnemen via onderstaand contactformulier.