FONEMI

FONEMI

Fonemisch bewustzijn in de derde kleuterklassen in Vlaanderen versterken via een digitale tool.

Het fonemisch of klankbewustzijn vormt een cruciale bouwsteen voor het leren lezen en schrijven. In realiteit schieten leerkrachten vaak handen tekort om individuele ondersteuning te bieden aan al hun leerlingen. FONEMI is een adaptieve webapplicatie voor de 3e kleuterklas die hieraan tegemoet wil komen. Met deze applicatie kunnen kleuters op een speelse en gepersonaliseerde manier aan de slag om hun fonemisch bewustzijn te ontwikkelen. De leerkracht krijgt via de app zicht op de voortgang van elke kleuter waardoor het makkelijker wordt om de kleuters individueel te monitoren.  FONEMI heeft zo als doel elk kind kansen te bieden om een optimale leesstart te maken.

Dit project zal worden uitgevoerd door Basischool De Boomhut, De Zonnetuin, OLVA De Meersen en SLHD in samenwerking met VIVES.

Video

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Downloads