Exercice

eXercICE

Een augmented reality applicatie voor het inoefenen van ijsbergrekenen in het kleuteronderwijs.

Uit de laatste PISA- resultaten blijkt opnieuw dat de wiskundevaardigheden achteruitgaan. Het onderwijs zet hier sterk op in maar botst tegelijk op grenzen. Differentiëren is moeilijk in een steeds diverser wordende klasgroep. eXercICE speelt met hun kleuterapplicatie in op deze problematiek. In de kleuterklas verwerven kleuters immers wiskundig inzicht dat de basis vormt voor de verdere wiskundige vaardigheden. De applicatie werkt via het IJsbergrekenen, een wiskundemethode die vertrekt van concreet tot een abstracter rekenniveau. Via augmented reality herkent de applicatie tijdens de oefeningen de voorwerpen en maakt geleidelijk aan de overgang naar het picturaal rekenen, dit alles in de leefwereld en op het tempo van het kind. Het team van eXercICE creëert op deze manier een sterke wiskundige basis al vanaf de kleuterklas.

Dit project zal worden uitgevoerd door STEAM- basisschool curieuzeneuzen, MPI GO! De 3 master-basisonderwijs, Scholengroep Fluxus en Hogeschool PXL.

Video

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Downloads