Ovam
/OVAM sprint naar oplossing voor afvalstoffenregistratie

OVAM sprint naar oplossing voor afvalstoffenregistratie

Hoe stimuleer je bedrijven om hun afvalstoffenregister in te vullen? Bij haar zoektocht naar een oplossing liet OVAM zich leiden door de gestructureerde aanpak van imecs innovatiesprint.

Wist je dat je als bedrijf verplicht bent om een afvalstoffenregister bij te houden? Nee? Geen nood, je bent niet de enige. Daar wil de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) verandering in brengen. Ze ging op zoek naar de beste manier om haar doelgroep te bereiken. En kreeg daarbij hulp van imec.

Imec stelde OVAM een innovatiesprint voor. Dat is een vijfdaags programma waarin we in nauwe samenwerking op zoek gaan naar de meest geschikte oplossing. En dat door eerst het bord weer af te vegen.

Propere lei

Op dag één bepaalden OVAM en imec de juiste focus. Wat is nu juist de doelgroep? Voor welke uitdagingen staan we precies? Uit die analyse bleek dat zeker kleine bedrijven vaak geen afvalstoffenregister bijhouden. Mogelijk omdat ze niet weten dat dat verplicht is. Of omdat ze er geen tijd voor vinden. Je moet dus op zoek naar een oplossing die voor hen de drempel verlaagt.

Pas als iedereen het eens is met de centrale uitdaging in de sprint, weet je aan welke verwachtingen de oplossing moet voldoen.

Dag twee was voor interviews met bedrijven. We noteerden hun belangrijkste bemerkingen en formuleerden de eerste voorzichtige conclusies.

Twee oplossingen getest

Dat gaf de nodige munitie om op dag drie te speuren naar de oplossing voor de uitdaging: hoe maken we het voor bedrijven eenvoudiger om hun afvalstoffenregister bij te houden?

Aan de hand van user story mapping bepaalden we vanuit het standpunt van die bedrijven uit welke onderdelen de oplossing moet bestaan. Die onderdelen rangschikten we volgens prioriteit. Dat bracht ons tot volgende mogelijke oplossingen:

  • een Excel-spreadsheet die bedrijven kunnen downloaden, gemaakt door OVAM
  • een onlinetool waarin bedrijven hun afvalgegevens kunnen ingeven

Zo’n onlinetool kan OVAM bovendien linken met Cirkeltips – een bestaand portaal waarop bedrijven hun afvalgegevens vergelijken met die van andere organisaties. En waarop ze gepersonaliseerde tips oogsten om hun afvalstroom te verminderen.

Op dag vier maakten we van beide oplossingen een prototype. Die testten we op dag vijf.

Het resultaat? OVAM beschikt over betrouwbare informatie om bewust te kiezen voor een oplossing die het bedrijven binnenkort gemakkelijker maakt om te voldoen aan hun verplichtingen rond afvalstoffenbeheer.

Zelf ook een innovatiesprint inzetten? Hier vind je meer info.