Digimeter

imec.digimeter

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart.

Digimeter monitort het bezit en gebruik van media en ICT in Vlaanderen en peilt naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Daarvoor bevraagt imec jaarlijks een representatief staal van minstens 1.500 Vlamingen van 18 jaar of ouder.

Imec.digimeter biedt antwoorden op de vragen die de Vlaming zoal heeft aan media, ICT en technologie (bezit), hoe die gebruikt worden (gebruik), en hoe men zich daarbij voelt (attitude).

Ontdek de imec.digimeter 2023

Digimeter 2023

Heb je vragen over imec.digimeter?