Mediawijs

Afspraken maken over de schermtijd van je kleuter, waarheid scheiden van verzinsels, ... Skills die onmisbaar zijn in het informatietijdperk. Via Mediawijs maken imec en zijn partners ze voor iedereen toegankelijk.

Dankzij digitale technologie is ons venster op de wereld wijder dan ooit. Overal en op elk moment hebben we toegang tot talloze bronnen van informatie en entertainment die ons leven interessanter en aangenamer maken.

Of tenminste, kúnnen maken.

Want tegelijk is jezelf een weg banen door digitale media niet zonder risico’s. Niet alleen omdat je dreigt te verdwalen in het aanbod. Maar bijvoorbeeld ook omdat nepnieuws je om de tuin leidt. Of omdat internettrollen je het leven zuur maken.

Mediawijsheid is dan ook een basiscompetentie om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Iedereen moet media op een bewuste en kritische manier kunnen gebruiken en begrijpen. En er zo volop de vruchten van plukken.

Imec neemt daarom deel aan Mediawijs, een kenniscentrum dat mediawijsheid stimuleert door middel van mediawijze initiatieven en projecten voor uiteenlopende doelgroepen.

Diverse aanpak

Mediawijs bewandelt verschillende paden om mediawijsheid te stimuleren. Naast de ondersteuning van partnercampagnes coördineert het eigen projecten zoals:

  • De Schaal van M – Een gratis aanbod van educatief materiaal voor leerlingen in het lager onderwijs. Op een laagdrempelige manier spijkeren ze hun kennis bij over topics zoals liken op sociale media, het al dan niet delen van berichten en nepnieuws.
  • Nieuws in de Klas – De bezorging van een selectie papieren en digitale media – en bijbehorend lessenpakket – aan klassen.
  • MediaNest – Een onlineplatform met een schat aan artikels, tools en tips die ouders ondersteunen bij de mediaopvoeding van hun kinderen.

Daarnaast zet Mediawijs in op vorming en kennisdeling via initiatieven zoals:

  • e-inclusie.be –  Een informatieportaal met onderzoek en praktijkvoorbeelden rond de digitale inclusie van verschillende (kwetsbare) groepen.
  • Mediawijs Awards – Een prijsuitreiking die mediawijze initiatieven in het zonnetje zet.
  • Mediacoach – Een opleiding voor mensen die binnen hun organisatie het aanspreekpunt en de coach willen worden voor alles rond mediawijsheid en digitale media.

Ten slotte overlegt Mediawijs voortdurend met Vlaamse organisaties en individuen die zich bezighouden met digitale media en mediawijsheid. En houdt het de vinger aan de pols van ontwikkelingen rond digitale technologie, media en geletterdheid.

Verken het aanbod