SYTADEL

SYTADEL

Om multimodaal transport aan te moedigen, bouwen we een data space voor de Vlaamse logistieke sector.

Vlaanderen put heel wat meerwaarde uit zijn rol als logistiek knooppunt van Europa. Maar die rol is snel uitgespeeld als onze wegen nog verder dichtslibben.

Nochtans zijn er alternatieven voor wegvervoer voorhanden. Hoe kunnen we die méér benutten? Hoe kan technologie helpen om onze logistieke keten te verduurzamen? Dat zoeken we uit met SYTADEL. We focussen op het efficiënt en privacyvriendelijk delen van logistieke data.

Logistiek knooppunt: een moeilijke balans tussen lusten en lasten

Wist je dat de Port of Antwerp-Bruges de belangrijkste Europese exporthaven is? Per jaar passeert daar maar liefst 147 miljoen ton goederen. Samen met North Sea Port en Brussels Airport staan deze hubs garant voor onze logistieke infrastructuur. Combineer dat met onze centrale ligging in het web van Europese snelwegen en het is geen verrassing dat Vlaanderen de logistieke draaischijf van Europa is.

Daar plukken we allemaal de vruchten van. Denk maar aan de honderdduizenden mensen die hun brood verdienen in de logistiek. Maar we dragen natuurlijk ook allemaal de lasten:

 • verzadiging van ons wegennetwerk
 • negatieve impact op luchtkwaliteit
 • gevoeligheid voor stijgende energieprijzen

Geen wonder dat er veel interesse is voor initiatieven die de balans tussen economische meerwaarde en maatschappelijke duurzaamheid willen verbeteren. Ook, zelfs vooral, vanuit de logistieke sector zelf.

Duurzame transportplanning op basis van gedeelde data

Bedrijven zijn dus zeker niet ongevoelig voor de groeiende vraag naar duurzame logistiek. Toch grijpen ze bij de planning van hun toeleveringsketen haast automatisch naar wegtransport. De trein en binnenvaart laten ze links liggen. Want die vragen heel wat meer organisatie. Bovendien: onbekend maakt onbemind.

Gelukkig is stilaan de technologie voorhanden waarmee bedrijven hun transporten bewuster en duurzamer kunnen plannen – zonder in te boeten op efficiëntie. De kunst bestaat erin om de silo’s van verschillende transportsystemen te doorbreken en hun data samen te brengen in één kwaliteitsvol planningssysteem. Dat is het doel van SYTADEL.

Zo’n systeem kun je ook omschrijven als een synchromodale planning. Dat is een planning die rekening houdt met de verschillende vervoersmodi die beschikbaar zijn voor het beoogde traject. Zo kan transport gemakkelijk worden ingepland op basis van specifieke parameters zoals levertijd, transportkost en natuurlijk duurzaamheid.

SYTADEL wil drie dingen bereiken:

 1. Een efficiënt planningssystemen op poten zetten voor verschillende spelers in de logistieke keten.
 2. Lege vrachten en verloren transporttijd vermijden.
 3. Schadelijke emissies terugdringen.

Dat kunnen we natuurlijk alleen als we verschillende actoren in de logistieke sector laten samenwerken. Onze eerste uitdaging is dan ook om de juiste partners aan te trekken die bereid zijn om hun data op een betrouwbare en privacyvriendelijke manier met elkaar te delen.

Die data zullen sterk van elkaar verschillen qua oorsprong, soort en kwaliteit. Daarna willen we er dan ook voor zorgen dat die gegevens onderling uitwisselbaar zijn. En dat zonder dat ze van eigenaar moeten veranderen of terechtkomen in een gecentraliseerd dataplatform.

Logistieke data spaces

Om zo’n gedecentraliseerde data-uitwisseling mogelijk te maken, werkt imec aan data spaces. Dat is een architectuur waar gegevens uit verschillende bronnen door stromen, zonder dat die van eigenaar wisselen.

Lees meer over data spaces

SYTADEL spitst zich dus in eerste instantie toe op de uitbouw van een logistieke data space. Een plaats waar gegevens, met onderlinge toestemming, worden gedeeld en geconsulteerd om transport efficiënter, flexibeler en duurzamer in te plannen.

Concreet gebeurt dat door een of meerdere usecases in de diepte uit te werken. Op dit moment bestuderen de projectpartners welke cases dat zullen zijn.

Rol van imec binnen SYTADEL

Als strategisch onderzoekscentrum bijt imec zich vast in complexe maatschappelijke uitdagingen. Steevast zijn dat ook uitdagingen die bedrijven, overheden en onderzoekers niet zonder elkaar kunnen aanpakken. Het SYTADEL-project is daarvan een mooi voorbeeld.

We gebruiken onze expertise op het vlak van innovatieve technologie en data spaces om ervoor te zorgen dat spelers binnen de logistieke keten bewuste keuzes kunnen maken. Alle partners kunnen voordeel halen uit de kennis die voortkomt uit het SYTADEL-project. Dat gaat dan over:

 • Het verbeteren van de eigen bedrijfsprocessen.
 • Het stimuleren van nieuwe innovatie-initiatieven.
 • Logistieke partijen efficiënter, bewuster en flexibeler laten samenwerken.

Tussen 2022 en 2025 is imec binnen SYTADEL verantwoordelijk voor:

 • de ontwikkeling van de logistieke data space en het synchromodale planningsalgoritme
 • de integratie van het planningsalgoritme in de data space
 • de opstart van living-laboptimalisaties bij de voorziene evaluatiefases
 • het schaalbaar maken van logistieke data spaces in Vlaanderen
 • kennisdeling en valorisatie van het project
 • projectmanagement

Praktische info en contact

SYTADEL is een cSBO-project. Deze samenwerking tussen imec, Universiteit Antwerpen, Vlerick en VIL is gestart in april 2022 en eindigt in april 2025.

In totaal telt dit project 18 deelnemers: ArcelorMittal Belgium, De Vlaamse Waterweg, Digitaal Vlaanderen, ECS, Hakka, imec, Lineas, Mobito, Nike Logistics Europe, OECO - part of Cronos Group, POM West-Vlaanderen, Port+, Procter & Gamble Services Company, SHIPIT Multimodal Logistics, Universiteit Antwerpen, Urban Waterway Logistics, Vlerick Business School en Wienerberger.

Meer weten? Neem contact op met Joris Finck.

Bekijk ook de andere logistieke projecten waaraan imec bijdraagt in Vlaanderen:

Joris Finck

Joris Finck