haven van Antwerpen

PIONEERS

Kunnen we de duurzaamheid van havens verhogen en de CO2-uitstoot verlagen?

PIONEERS is een Horizon 2020-project met het oog op verduurzaming van havens aan de hand van verschillende demonstratieprojecten.

In oktober 2021 werd het Horizon 2020-project ‘PIONEERS’ opgestart. Het PIONEERS-consortium onderzoekt of het mogelijk is om de duurzaamheid van havens te verhogen en hun uitstoot te verlagen. Binnen het consortium werkt imec onder meer aan een digital twin die helpt om de besluitvorming rond operationele havenprocessen te verbeteren en hun emissies te verlagen.

Het PIONEERS-project wordt geleid door de Port of Antwerp en bestaat uit 46 partners. Via een subsidie van 25 miljoen euro en partnerschappen met toonaangevende havens, terminalexploitanten, transporteurs, expediteurs, kennisinstellingen, technologieontwikkelaars, vernieuwers en overheidsinstanties wordt er hard gewerkt aan concrete oplossingen om broeikasgasemissies in havens te verminderen en tegelijk hun concurrentiepositie te vrijwaren.

Rolverdeling tussen de havens

Vlaanderen is niet toevallig de voortrekker van dit consortium, want met zijn 238.000.000 ton aan vrachten per jaar is de Port of Antwerp de op een na grootste zeehaven van Europa, die bovendien een vlotte verbinding biedt naar het hinterland.

Daarom treedt de Port of Antwerp binnen het project op als een ware pioniershaven die een reeks demonstratieprojecten herbergt om aan te tonen hoe een echte groene haven eruitziet. De havens van Barcelona in Spanje, Constanta in Roemenië en Venlo in Nederland nemen hierin een actieve rol op om oplossingen zoveel mogelijk over te dragen naar hun omgeving en deze in de praktijk toe te passen.

19 ambitieuze demonstratieprojecten

PIONEERS wil verschillende aspecten van de havenactiviteiten tegen het licht houden, gaande van terminalactiviteiten en concessieovereenkomsten over mobiliteit, brandstoffen en connectiviteit, tot modellen voor de samenwerking van energie en de productie, opslag en het verbruik ervan. Het programma loopt tot eind 2026 en beoogt 19 ambitieuze demonstratieprojecten op het gebied van productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift, optimalisering van stromen en digitale transitie.

Enkele van de acties zijn het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol. Daarnaast krijgen gebouwen en verwarmingsnetwerken een make-over met het oog op energie-efficiëntie en een circulaire economie bij infrastructuurwerken. Tot slot helpt een ‘port digital twin’ bij het maken van strategische beleidsbeslissingen.

Imec als digital twin demonstrator

Als strategisch onderzoekscentrum heeft imec twee doelstellingen binnen PIONEERS:

  • Vanaf april 2022 bouwt imec een ‘haven digital twin demonstrator’ die partners binnen het consortium ondersteunt bij het nemen van beslissingen met het oog op verminderde uitstoot en betere doorstroming in de haven. Er wordt gekeken naar use cases met focus op een beter energiemanagement, synchromodaliteit van vracht en betere optimalisatie en voorspelling van de verplaatsingen van voertuigen, vaartuigen en containers. De uitdaging bij het bouwen van deze digital twin is het slim verkrijgen van de nodige databronnen en modellen.
  • Later in het project onderzoekt imec hoe de Port of Antwerp use cases een toepassing vinden in de andere Europese havens die deelnemen aan het project én hoe een blauwdruk van zo’n haven digital twin er moet uitzien.

Meer weten?

Heb jij interesse voor imecs rol binnen PIONEERS? Stuur dan een e-mail naar joris.finck@imec.be.

Surf voor meer informatie over het totale project naar: https://pioneers-ports.eu.

Pioneers