Brightlab

Brightlab

Jongeren hebben nood aan inspirerend en innovatief STEM-onderwijs. Brightlab biedt hen en vooral hun leerkrachten daarvoor de tools.

Onze jongeren staan voor een toekomst met heel wat uitdagingen. Techniek, technologie en wetenschap kunnen hen helpen om die aan te pakken. Maar dan moeten ze vandaag wel hun passie voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) kweken. Dat is de doelstelling van Brightlab, een initiatief van de RVO-Society.

Teach the teacher

Brightlab wil zo veel mogelijk leerlingen bijbrengen hoe nuttig, boeiend en bovenal leuk een STEM-opleiding kan zijn. Daarvoor richt het zich vooral op de leerkrachten. Bij Brightlab vinden zij lesinhoud, didactische methodes en leermiddelen om hun leerlingen te inspireren en te activeren met innovatieve en ervaringsgerichte lessen.

Dat is trouwens geen eenrichtingsverkeer. Brightlab vraagt leerkrachten ook om nieuwe technologieën te testen en bij te schaven.

Daarnaast slaat Brightlab ook de handen in elkaar met verschillende partners om jongeren STEM-gerichte vrijetijdsactiviteiten aan te bieden. Zo is Brightlab bijvoorbeeld founding partner van Edison, het STEM-partnerschap van Vlaams-Brabant dat iedere jongere tussen 4 en 18 jaar STEM laat ontdekken en omarmen.

Voorbeelden

Brightlab ontwikkelt voortdurend nieuwe educatieve projecten. Daarbij is er altijd oog voor bepaalde maatschappelijk relevante thema’s, denk maar aan duurzaamheid, gender en inclusie, computationeel denken en programmeren, technische en technologische innovatie...

Een paar recente voorbeelden:

Yes, we make it!

Kinderen baas! Want op een dag worden ze wakker in een wereld zonder volwassenen. Maar gaan ze zich wel kunnen behelpen?

Leerkrachten uit de derde graad van het lager onderwijs kunnen dit educatieve spel gebruiken om leerlingen technische, technologische en wetenschappelijke uitdagingen aan te bieden zodat ze hun STEM-talenten ontdekken.

Yes, we make it! heeft bovendien bijzondere aandacht voor gender: Brightlab wil met dit project meisjes extra stimuleren en enthousiasmeren voor een toekomst in STEM.

Artificiële intelligentie: slimme technologie

Deze introductie tot AI toont leerkrachten uit de derde graad van het lager en eerste graad van het secundair onderwijs hoe ze hun leerlingen kunnen onderdompelen in de wereld van de kunstmatige intelligentie. Met voorbeelden uit de leefwereld van jongeren en de nodige aandacht voor ethische kwesties.

Virtual en augmented reality in de klas

Leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs leren hoe ze augmented reality (AR) en virtual reality (VR) kunnen integreren in hun lessen. Naast een introductiepakket kunnen ze ook een uitbreiding volgen die inzoomt op uitdagendere educatieve AR- en VR-apps.

MOOC: inzoomen op chiptechnologie

Deze massive open online course (MOOC) is gratis voor iedereen toegankelijk. Brightlab ontwikkelde de cursus samen met imec. Door middel van filmpjes, illustraties en opdrachten beantwoordt ze vragen zoals:

  • Wat is een chip?
  • Hoe worden chips gemaakt?
  • Hoe maken ze ons leven beter?

De MOOC: inzoomen op chiptechnologie is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs, maar staat open voor alle leeftijden.

EDUbox

De EDUbox is een educatief concept van VRT NWS en verschillende (educatieve) partners, waaronder Brightlab en imec. Elke EDUbox laat jongeren kennismaken met één maatschappelijk thema.

Brightlab werkte mee aan twee EDUboxen: de EDUbox Artificiële Intelligentie en de EDUbox Mobiliteit, beide gericht op de derde graad van het secundair onderwijs. Er staan bovendien nog meer EDUboxen op de planning.

Meer weten over Brightlab?

Bezoek de website