token
/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart mobility & logistics/TOKEN: onderzoek naar de mogelijkheden van blockchaintechnologieën voor publieke diensten

TOKEN: onderzoek naar de mogelijkheden van blockchaintechnologieën voor publieke diensten

Een bloeiende lokale economie gaat samen met een vlotte lokale logistiek. 

Dit project krijgt steun van het Europese Horizon 2020-programma.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

TOKEN onderzoekt hoe we distributed ledger technology (DLT) zoals blockchain kunnen inzetten om de gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid van publieke diensten te verbeteren. En dat zonder te raken aan de privacy van burgers.

Voor dit project definieerden we vier use cases:

 • verdeling van overheidsmiddelen
 • transparant beheer van publieke accounts
 • dynamische toegang tot de stad en lastmile-logistiek
 • diensten voor datavalorisatie

Binnen het City of Things-programma onderzoekt imec hoe technologie onze steden leefbaarder kan maken. Want de publieke sector geraakt meer en meer overtuigd van de uitzonderlijke mogelijkheden van technologie bij de aanpak van huidige én toekomstige uitdagingen zoals mobiliteit, milieu en stadsplanning.

Het TOKEN-project past in die strategie. Om het tot een succes te maken, levert imec expertise in smartcity-ontwikkeling, innovatiemanagement rond digitale technologie, en publiek/privaat stakeholdermanagement.

Met Innovatrix ontwikkelde imec een innovatiemethodologie die de vier use cases doeltreffend stuurt en structureert. De methodologie verzekert dat de innovatie gebeurt op het kruispunt van wat:

 • gebruikers willen
 • technologie kan
 • innovatieteams haalbaar vinden

Dynamische toegang tot de stad en last-milelogistiek (voor voedsel)

Landbouwers en handelaars lopen tegen heel wat drempels aan als ze hun voedsel lokaal aan de man willen brengen. Daarnaast speuren steden naar oplossingen voor een duurzamere mobiliteit.

Deze use case onderzoekt of we in Leuven last-mile-leveringen en een bloeiende lokale economie kunnen aanmoedigen door op een duurzame basis toegang te geven tot de stad en parkeerdiensten.

We mikken op een betrouwbaar platform voor alle partners. Daarvoor doen we een beroep op de unieke kwaliteiten van blockchaintechnologie, zoals transparantie en gedistribueerde traceerbaarheid. Dit platform moet het mogelijk maken om de logistiek van lokaal voedsel doeltreffend te volgen en te plannen, en om een gedistribueerde interactie met alle actoren in de waardeketen op te zetten.

Hoe?

We maken een register dat het mogelijk maakt om de voorkeurstoegang tot de stad dynamisch te berekenen. Daarvoor combineren we maatstaven zoals:

 • duurzaamheid
 • groene mobiliteit
 • totale afstand
 • vervoermiddelen
 • realtime verkeersinfo

Iedere deelnemer is verbonden met het gedistribueerde, blockchaingebaseerde TOKEN-platform. Dat garandeert vlotte uitwisseling van data terwijl iedereen alleen toegang heeft tot die informatie die relevant is om één stap in het proces uit voeren. Zo is het bezit van de informatie verdeeld over alle actoren. Ze kunnen ieder bepalen welke informatie ze delen en welke deelnemers worden uitgesloten van het volledige proces.

Om de relevantie van de uitwerking en toepassing van deze use case te garanderen, zetten we een samenwerking op met belangrijke partners die bezig zijn met volledige lokale distributieprocessen.

Bovendien kwam de use case tot stand door cocreatie met eindgebruikers en sectorexperts – via workshops en interviews. Op die manier zijn we zeker dat die aansluit bij hun concrete kennis, behoeften en uitdagingen.

Ons doel is om de relevantie van dynamische toegang en parkeergelegenheid te testen. We starten met lokale voedsellogistiek. Daarna kunnen we uitbreiden naar andere (lokale) producten en nieuwe partners betrekken. Bovendien kunnen we de verzamelde inzichten gebruiken voor de ondersteuning van innovatief beleid of de verbetering van businessprocessen.

Het project wil ook het logistieke proces verbeteren door levertijden te verkorten en kosten te verlagen. Dat betekent de optimalisatie van:

 • het aflevermoment: focus op de interactie tussen vervoerder, provider van logistieke diensten en winkel/eindklant
 • de afleverlocatie: focus op data-uitwisseling tussen de provider van logistieke diensten, de winkel/eindklant en de stadsinfrastructuur
 • het rendement

Unblock the city webinars

Derde editie

TOKEN closing event: Unblock The City #3 - 24 november 2022

Ontdek meer

Tweede editie

Bekijk de tweede editie terug:

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Eerste editie

Bekijk de eerste editie terug:

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Partners

VIL

VIL

Het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL) helpt Vlaamse bedrijven bij de uitvoering van innovatieve logistieke projecten die meteen ook hun competitiviteit versterken. Binnen TOKEN helpt VIL om te focussen op de dagelijkse uitdagingen op het vlak van last-milelogistiek. En het levert ondersteuning bij het testen van nieuwe, verbeterde supply-chaintechnologieën.

kortom

Kort’om Leuven

Kort’om Leuven is een coöperatie geleid door boeren die zich inzetten voor de korte keten in de omgeving van Leuven. Door via een webshop te verkopen, wakkeren ze vraag en aanbod binnen de korte keten aan. Binnen het TOKEN-project vertegenwoordigt Kort’om Leuven de stem van de eindgebruikers. Ze geven inzicht in hun huidige uitdagingen en hoe ze daar nu mee omgaan.

linked farm

Linked.Farm

Linked.Farm is een coöperatie die de technologie biedt voor het platform waarop een korte keten kan draaien. Binnen het TOKEN-project zorgt ze voor de praktische implementatie van de technologie. En dat in een levensechte omgeving.

Leuven

Stad Leuven

Leuven kent specifieke mobiliteitsuitdagingen omdat ze werkt met een circulatieplan en strenge tijdvensters waarbinnen vrachtvervoer toegelaten is in de stad. Binnen die context grijpt de stad de kans om te experimenteren met een meer dynamische manier om toegang te verlenen.

Joris Finck

Innovation manager