RCOG
/Vlaamse innovatiemotor/Impactdomeinen/Smart health/Samenwerkingsproject met RCOG

Samenwerkingsproject met RCOG

Samen met de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG) werkt imec aan een digitale, efficiëntere opvolging van het risico op doodgeboorte.

Wereldwijd worden elk jaar bijna twee miljoen baby’s doodgeboren. Vooral – maar zeker niet uitsluitend – in de armste landen. Nochtans zouden we de meeste gevallen kunnen voorkomen. Onder andere door kwaliteitsvolle monitoring van de zwangerschap.

Waarom loopt het dan nog te vaak mis? Veel heeft te maken met de manier waarop we het risico op doodgeboorte vandaag inschatten. Dat gebeurt door middel van vragenlijsten. Bij het begin van hun zwangerschap geven vrouwen antwoorden op een tiental vragen. Op basis van hun antwoorden bepaalt de arts tot welke risicoklasse ze behoren en welke opvolging ze moeten krijgen.

Die methode mist nauwkeurigheid. Te veel vrouwen belanden in de risicogroep. Waardoor de beschikbare hulp te breed wordt uitgesmeerd. En er te weinig opvolgingscapaciteit is voor die vrouwen die effectief een hoog risico lopen op een doodgeboren kind.

Digitale raadgever

Samen met RCOG werkt imec aan een efficiëntere methode voor die risico-inschatting. In de plaats van de vragenlijst komt er een digitale toepassing. Die wordt gevoed met data uit diverse onderzoeken tijdens alle fases van de zwangerschap. En geeft dan telkens aan wat de volgende stap is en of er vervolgonderzoeken nodig zijn.

Waar halen de toepassingen die medische inzichten vandaag? RCOG bezorgde imec een aantal wetenschappelijk onderbouwde, medische algoritmes rond het risico op doodgeboortes. De onderzoekers vertaalden die formules naar de digitale applicatie.

Nieuwe inzichten genereren

Op dit moment vertellen de onderzoekers het systeem dus nog wat de risicofactoren op doodgeboorte zijn. In een hoger stadium van artificiële intelligentie kan de app zelf op zoek gaan naar betekenisvolle patronen in de data.

Op dit moment gebruiken 5 hospitalen in het Verenigd Koninkrijk de toepassing. In 2022 zijn dat er al 20. De hoeveelheid beschikbare data groeit dus gestaag. Dat verhoogt de kans op relevante inzichten en een verdere verfijning van de opvolging.

Wouter Van den Bosch