Digitale zorgondersteuning

Digitale zorgondersteuning

Vlotte gegevensuitwisseling is essentieel voor een efficiënte samenwerking tussen zorg- en welzijnsactoren en bijgevolg ook voor de gezondheid van patiënten. Dit project brengt in kaart hoe we die uitwisseling kunnen verbeteren, tussen professionals onderling en tussen professionals en patiënten.

Dit project krijgt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Zorg is een werk van vele handen. Van de huisarts en de thuisverpleegkundige tot de apotheker en de arts-specialist, ... Ze dragen samen de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de patiënt. Bovendien wil die laatste almaar vaker zélf de regie in handen nemen – of alleszins het overzicht behouden over zijn of haar zorg.

Die coördinatie vraagt communicatie. Communicatie vraagt vlotte gegevensuitwisseling. En daar knelt nog vaak het schoentje. De digitale tools die de verschillende zorgactoren gebruiken, sluiten niet goed op elkaar aan. Ze missen ook vaak een connectie met het zorgplatform van de Vlaamse overheid, Vitalink.

Hoe het beter kan? Dat onderzochten we samen met POM Limburg en verschillende andere actoren in het project digitale zorgondersteuning (met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), dat in juni 2022 werd afgerond. De volgende stap is om in heel Vlaanderen aan de slag te gaan met de verzamelde inzichten.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Ontbrekende schakels wegwerken

Het project in Limburg richtte zich op softwareleveranciers. Zij werden gestimuleerd om de digitale linken tussen bestaande softwarepakketten voor zorgverleners onderling en tussen elk van de softwarepakketten en Vitalink te optimaliseren.

Doel?

Alle zorgactoren helpen om:

  • vlot én veilig met elkaar te communiceren;
  • op elk moment de recentste patiëntgegevens op te roepen;
  • patiëntgegevens vlot met elkaar te kunnen uitwisselen;
  • de patiënt steeds optimale zorg toe te dienen, op basis van de meest recente relevante informatie.

De patiënt helpen om:

  • gemakkelijk en veilig alle details van zijn of haar zorgtraject raad te plegen, en dat op één plaats.

Wat nu?

De softwareleveranciers namen deel aan verschillende trajecten waarin ze o.a. de interoperabiliteit en de gebruiksvriendelijkheid van hun toepassing konden testen. Met imec begeleidden we hen vanuit onze expertise als onderzoeks- en ontwikkelingscentrum voor digitale technologie.

Voor elk van de testtrajecten formuleerden we samen met de verschillende projectpartners concrete aanbevelingen om hiaten weg te werken, processen te optimaliseren, onbeantwoorde noden aan te pakken, etc. Alle aanbevelingen zijn terug te vinden in het eindrapport van het project. Ze zijn ook overhandigd aan de betrokken overheden, zodat zij er verder mee aan de slag kunnen.

Meer weten?