Smart energy

Smart energy

Technologie zal een bepalende rol spelen in onze omslag naar een koolstofarme samenleving.

Willen we de klimaatopwarming binnen de perken houden? Dan moeten we in sneltempo afkicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen. En als verstedelijkte regio, met heel wat energie-intensieve industrie en veel thuisverbruik, moet Vlaanderen daarvoor een extra inspanning leveren.

Imec is ervan overtuigd dat technologie een belangrijke bijdrage kan leveren tot het behalen van onze klimaatdoelstellingen. Het onderzoek daarnaar voeren we voornamelijk binnen EnergyVille.

Lees meer over EnergyVille

1. Smart energy dankzij hernieuwbare energie

Het straatbeeld bewijst het: zonne-energie brak de laatste jaren helemaal door in Vlaanderen. Toch is er nog altijd ruimte voor verbetering, vooral wat de efficiëntie van zonnepanelen betreft. Daarom doen we onderzoek naar nieuwe materialen en componenten zoals:

  • hoogefficiënte bifaciale zonnecellen met een grotere energieproductie omdat ze ook het gereflecteerde zonlicht oogsten
  • flexibele dunne-filmzonnecellen die op elk oppervlak kunnen worden aangebracht en ook halfdoorzichtig kunnen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor zonneramen
  • tandemcellen die verschillende types zonnecellen combineren en op die manier een groter lichtspectrum in energie omzetten

2. Smart energy dankzij nieuwe technologie voor energieopslag

Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind hebben één groot nadeel: ze leveren niet continu. Als de zon niet schijnt en de wind niet waait, moeten we kunnen vertrouwen op batterijen met voldoende opslagcapaciteit. 

Daarom doet imec enerzijds onderzoek naar vastestofbatterijen. Die hebben een grotere capaciteit per oppervlakte, laden sneller op én zijn veiliger. Ideaal dus voor onze elektrische wagens of als thuisbatterij.

Anderzijds werkt imec aan oplossingen om op een milieuvriendelijke manier waterstof te genereren met behulp van foto-elektrische technieken, in combinatie met technologie om deze met CO2 te binden tot ‘groene’ koolwaterstoffen. Die kunnen we dan gebruiken voor langdurige energieopslag of als grondstof voor de chemische industrie.

3. Smart energy dankzij verstandiger energiegebruik

Hernieuwbare energiebronnen, in combinatie met betere energieopslag, brengen ons een eind op weg naar een koolstofarme samenleving. Maar ze volstaan niet als onze energieconsumptie ondertussen blijft groeien. Gelukkig helpt technologie ons ook om spaarzamer om te springen met energie.

Op het nano- en microniveau doet imec onderzoek naar chips die nóg minder energie gebruiken. En naar hyperefficiënte vermogenselektronica op basis van galliumnitride-op-silicontechnologie. Zodat onze smartphones en laptops, machines en zelfs auto’s wel krachtiger worden, maar niet méér energie verslinden.

Daarnaast ontwikkelen we technologieën die zorgen voor een betere balans van ons energiegebruik. Met nieuwe softwaremodellen die de productie van zonne-energie beter voorspellen, in combinatie met slimme algoritmes, kunnen we de elektriciteitsvraag juister afstemmen op het aanbod. Zo gaan we naar een toekomst waarin bijvoorbeeld onze huishoudtoestellen automatisch in actie komen of batterijen geladen worden wanneer er een overschot aan groene energie is, onze elektrische auto’s ons huis ’s nachts van stroom voorzien, enzovoort. Onze kennis van artificiële intelligentie speelt daarbij ook een belangrijke rol.

Samen voor smart energy

Imec is nauw betrokken bij verschillende imec.icon-projecten en start-ups die timmeren aan onze energietoekomst. Daarnaast is imec een belangrijke partner van:

  • EnergyVille, een samenwerking tussen KU Leuven, Universiteit Hasselt, VITO en imec waarin we het energieonderzoek in Vlaanderen naar energie-efficiënte gebouwen en slimme netwerken voor een duurzame stedelijke omgeving bundelen.
  • Solliance, waarin we de handen in elkaar slaan met het Nederlandse onderzoekscentrum TNO voor de ontwikkeling van nieuwe en geïntegreerde dunne-filmzonnecellen.

Meer weten over smart energy?

Neem gerust contact met ons op

In de media

In deze uitzending van het VRT-programma Nachtwacht, kan je zien hoe imec meewerkt aan de toekomst van energie.

Kris Van De Voorde

Kris Van De Voorde