/DISCRETE

DISCRETE

Ondersteunen van incontinentie beheer in rusthuizen door het monitoren van de omgeving en actie gedreven data

smart_health

“Het DISCRETE-project voorziet een slim IoT-bed waarin sensoren worden gekoppeld aan een intelligente infrastructuur en software, om incontinentiezorg in woonzorgcentra te optimaliseren. Via machine learning en recommender-technieken wordt de verzamelde data omgezet in relevante informatie en acties voor zorgpersoneel, om zo de efficiëntie en kwaliteit van de zorg te verhogen en de kosten te verlagen.”

Incontinentiezorg met behulp van omgevingsmonitoring en gepersonaliseerde data

Incontinentiezorg is een essentieel onderdeel van kwalitatieve zorg voor ouderen. Het DISCRETE-project gebruikt het Internet of Things (IoT) en data-analytics om die zorg te optimaliseren. Onopvallende sensoren worden geïntegreerd in een slim IoT-bed in woonzorgcentra. De data die ze verzamelen wordt via het oproepsysteem voor verpleegkundigen gecombineerd met het zorgprofiel van de bewoner. Die informatie wordt vervolgens geanalyseerd en gevisualiseerd aan de hand van een dynamisch platform en een dashboard dat slimme alarmsignalen en zorgaanbevelingen genereert. Het uiteindelijke doel is om het leven van de bewoners aangenamer te maken, de werkdruk voor zorgverleners te verlichten en de efficiëntie in woonzorgcentra te verhogen.

Optimale zorg voor een vergrijzende bevolking

Meer dan de helft van de bewoners van woonzorgcentra lijdt aan urine- en ontlastingsincontinentie. Dat slorpt heel wat tijd van de verzorgers op. Bovendien groeit dit probleem naarmate de bevolking vergrijst. Budgetten komen steeds meer onder druk te staan, en de werkdruk stijgt om alle controles, ondersteuning en het administratieve beheer af te handelen. Daarnaast zijn bestaande verzorgmethoden vaak inefficiënt, duur en tijdrovend, met ongelukken, onnodige controles en een lager welzijn van de bewoners als gevolg. 

Integratie van de huidige werkwijzen met nieuwe technologieën 

Om deze uitdagingen optimaal aan te pakken, integreert het consortium de bestaande infrastructuur en systemen, zoals het oproepsysteem voor verpleegkundigen en de zorgdossiers van bewoners, met nieuwe technologieën. Het DISCRETE-consortium verenigt industriële en academische partners met expertise in het zorgecosysteem, samen met twee woonzorgcentra. De partners ontwikkelen een IoT-systeem dat de incontinentiestatus van bewoners monitort en integreert met persoonlijke data. Op basis van deze gegevens worden concrete informatie en acties voorgesteld, in lijn met de bestaande werkwijzen. Zo maakt het project betere en efficiëntere zorg mogelijk aan de hand van geavanceerde machine learning en recommender technieken.

Realtime detectie van incontinentie-voorvallen voor persoonlijke zorg

Het DISCRETE-project stelt drie doelen voorop:

 1. Een veilige IoT-infrastructuur ontwikkelen, waarbij bestaande technologieën worden gebruikt om sensordata te verzamelen.
 2. Algoritmes ontwikkelen die incontinentie-voorvallen nauwkeurig en realtime herkennen bij individuele bewoners.
 3. De conclusies uit de data als basis gebruiken voor praktische aanbevelingen, toegespitst op unieke situaties.

Beter zorgbeheer in woonzorgcentra

Het slimme IoT-bed, de intelligente infrastructuur en het zorgsoftwareplatform worden in twee woonzorgcentra getest. De ervaring van de gebruiker staat daarin centraal. De incontinentiezorg en de takenplanning worden beide geautomatiseerd. De data-analyses die de DISCRETE-oplossing mogelijk maakt, dragen bovendien bij aan de efficiëntie en de verbetering van zowel de werkomstandigheden voor het personeel als de zorgkwaliteit voor de bewoners.

DISCRETE

Incontinentiezorg met behulp van omgevingsmonitoring en gepersonaliseerde data.

 

DISCRETE is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec and Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.10.2018 loopt tot 30.09.2020.

Projectinformatie

Industrie

 • Computer Management and Services
 • Distrac
 • OCMW Kortrijk
 • Televic Healthcare
 • WZC Sint-Bernardus

Onderzoek

 • imec-DistriNet-KULeuven
 • imec-STADIUS-KULeuven
 • KULeuven-HCI
 • KULeuven-LRD

Contact

 • Project lead: Pieter Crombez     
 • Research lead: Vero Vanden Abeele 
 • Proposal Manager: Pieter Crombez 
 • Innovation manager: Eric Van der Hulst