Als beleidsmaker, onderzoeker of technologie-ontwikkelaar is het belangrijk om de behoeftes, noden en vragen vanuit onze samenleving scherp in beeld te krijgen. Want die zullen bepalen of een nieuwe technologische innovatie voldoende draagvlak heeft en goed genoeg is, en finaal in staat zal zijn om de levenskwaliteit van burgers te verbeteren.

  • Uit de bevraging blijkt dat “dé Vlaamse weggebruiker” niet bestaat. We onderscheiden vijf verschillende mobiliteitstypes, op basis van een verschil in digitale kennis, vaardigheden en noden. Daar kan slim op ingespeeld worden om een draagvlak voor mobiliteitstechnologie te bouwen.​
  • Mobiliteitstechnologie wordt momenteel vooral gebruikt om verplaatsingen gemakkelijker te maken. Willen Vlamingen zich ook duurzamer verplaatsen met technologie? Vaak wel, maar dan moeten deze opties snel, betrouwbaar en betaalbaar zijn​.
  • Gepersonaliseerde routeplanning en navigatie ontzorgen de weggebruikers - en bieden een kans voor lokaal verkeersmanagement (bijvoorbeeld door lokaal verkeer om te leiden in functie van verkeersveiligheid).
  • 1 op 3 ondervraagden wil persoonlijke mobiliteitsgegevens delen, op voorwaarde om er meer informatie of vlotter verkeer voor in de plaats te krijgen. Controle en transparantie blijken de sleutel om de bereidheid data te delen te verhogen.
  • Deelmobiliteit is vaak onbekend en niet overal beschikbaar. ​Naast bewustwording is het ook belangrijk in te zetten op digitale inclusie.

De resultaten en bevindingen van de imec.mobiliteitsmeter zijn gebaseerd op een bevraging bij 2.198 Vlamingen van minstens 18 jaar, en worden ingezet in lokale innovatieprojecten die bijdragen aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling van Vlaanderen. Verder wil deze techmeter ook inspiratie bieden voor verder onderzoek rond mobiliteit.

Ontdek de resultaten van de imec.mobiliteitsmeter 2023