imec.digimeter 2023

imec.digimeter 2023

Sinds 2009 brengt imec.digimeter de trends rond bezit en gebruik van media en technologie in Vlaanderen in kaart.

Wat is imec.digimeter?

Imec.digimeter 2023 biedt diepgaande inzichten in de digitale gewoonten, vaardigheden, attitudes en technologische trends van de Vlaamse bevolking. Deze toonaangevende studie brengt de digitale transformatie in de ruimste zin onder de Vlamingen in kaart. Ons doel is om zowel de burger, beleidsmakers, kennisinstellingen als de industrie inzicht te verschaffen in veranderende behoeften, gewoonten en attitudes. Hiermee bieden we een referentiepunt in onze snel evoluerende digitale samenleving.

Bekijk hier het volledige rapport!

Download imec.digimeter 2023

Zin om in de cijfers duiken? Neem dan zeker ook een kijkje in ons uitgebreide tabellenrapport!

Download tabellenrapport

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Adoptie & gebruik

Vlaanderen blijft digitaal versnellen. Daar waar we op vlak van hardware nog maar weinig verandering zien, ligt de groei vooral op het niveau van software en online platformen.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Het zwaartepunt van het Vlaamse kijkpatroon komt meer en meer online te liggen. Live (en uitgesteld) kijken daalt en het doorknippen van de kabel (‘cordcutting') zet zich verder. Toch staat dit de lokale Vlaamse mediamerken niet in de weg om een belangrijke rol te blijven spelen in de kijkervaring. Met hun online zenderplatformen zijn ze er namelijk in geslaagd hun voet naast die van de streamingplatformen te plaatsen en zien we tegenwoordig zelfs meer groei bij hun platformen dan in de streamingmarkt.

Bezit en gebruik zenderplatformen

De shift naar online lijkt dus goed doorstaan, maar daarmee zijn we nog niet in stabieler vaarwater. Ondertussen zien we ook steeds meer het belang toenemen van sociale media en personenmerken als platform en/of gatekeeper naar video.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Voor zowel overheidsdiensten als andere dienstverlening (shopping, banking, werk, ...) zien we dat alsmaar meer Vlamingen de weg vinden naar online dienstverlening en los kunnen komen van de klassieke fysieke invulling via papier, aan het loket of op de fysieke werk- of winkelvloer.

De vlaming als homo digitalis

Met voor elk van die platformen ook een appje als toegangspoort, zien we de smartphone nog maar eens aan belang winnen. Echter, het loskomen van de ‘klassieke’ vormen van dienstverlening staat dan ook zeker niet gelijk aan het loslaten van die dienstverlening. Integendeel. Het aantal Vlamingen dat zich volledig op online dienstverlening berust, daalt zelfs. De realiteit is er dus eentje die vooral hybride is van aard, en waar we zowel op vlak van toegang, vaardigheden als attitudes nog steeds een digitale kloof hebben.

Digitale transformatie en digitale kloof

Die digitale versnelling is niet voor iedereen evident. Quasi elke Vlaming heeft wel ‘een’ vorm van connectiviteit en minstens één slim toestel om met die online wereld te connecteren, maar dat is niet altijd voldoende om ook volwaardig te kunnen participeren.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Twee op tien Vlamingen mist een betere connectiviteit of meer schermen; en een groeiende groep – niet in het minst bij de jongeren – mist (het zelfvertrouwen in) de vaardigheden om die versnelling te nemen zonder op de digitale adem te trappen. Gevoelsmatig zien we dan ook één op twee Vlamingen voor wie de digitale veranderingen te veel in aantal en te snel op elkaar komen; en één op drie zich geforceerd voelt in die digitale transformatie.

Homo digitalis

Op het pad richting een inclusieve digitale transformatie zien we een nog steeds overwegend positieve, maar alsmaar minder naïeve Vlaming ten aanzien van technologie; maar ook de kiem voor uitdiepende kloven en weerstand die moeten worden overwonnen, en vaardigheden en vertrouwen die moeten worden gewonnen.

Technologie & innovatie

Hét platform dat in 2023 zijn entree allerminst miste in Vlaanderen was ChatGPT. Samen met de andere generatieve AI-platformen maakte dit platform artificiële intelligentie concreet en tastbaar voor de Vlaming. Daardoor zien we al meteen een grote groep Vlamingen die het in de dagelijkse werk- en of studiepatronen integreert. Deze AI-platformen vormen dan ook een kiem voor een vierde dimensie van de digitale kloof, namelijk deze van efficiëntie (naast toegang, vaardigheden en attitudes). Een kloof tussen diegenen die AI omarmen en efficiënter door het takenpakket werken, en diegenen die AI niet willen/kunnen omarmen, maar daardoor niet op die efficiëntiewinst kunnen intappen.

Kennis en gebruik AI toepassingen

Tegenover de grote nieuwsgierigheid in AI staat echter ook een sterk gestegen bezorgdheid omtrent de impact van AI op privacy, werk en desinformatie. In termen van technologieparadoxen werd onze relatie met technologie daardoor nog wat complexer. Naast de bestaande drie paradoxen (afhankelijkheid, waarheid en data) die we in 2023 opnieuw zagen aangescherpt, komt daar nu een vierde paradox bij. Een paradox waarbij we een split zien tussen overtuigde voor- en tegenstanders van AI, en daartussenin meer dan de helft van Vlaanderen die nog zoekend is naar een positie ten aanzien van AI.

Attitude AI

De imec.digimeter profielen

Sinds 2009 monitort imec.digimeter niet alleen de voornaamste evoluties inzake bezit en gebruik van technologie, maar vooral ook attitudes ten aanzien van technologie in Vlaanderen. Op het kruispunt van al die trends ontwikkelen we elk jaar een typologie van vijf Vlaamse digimeter-profielen. De vijf profielen verschillen van elkaar op drie vlakken: de relatie die ze hebben opgebouwd met technologie, de mate waarin ze worstelen met technologieparadoxen en de mate waarin ze worden geconfronteerd met de digitale kloof.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Methodologie

Methodologie

imec.digimeter monitort het bezit en gebruik van media en ICT in Vlaanderen en peilt naar de attitude van de bevolking ten opzichte van technologische ontwikkelingen. Daarvoor bevraagt imec jaarlijks een representatief staal van minstens 1.500 Vlamingen van 18 jaar of ouder. In deze 16de editie van imec.digimeter werden 2.835 Vlamingen bevraagd.

Op onze methodologiepagina staat de methodologie van imec.digimeter 2023 uitvoerig beschreven.

Ontdek imec.digimeter methodologie

Deze content is enkel zichtbaar op de desktop versie van de website.

Resultaten voorgaande edities

Digimeter 2022
imec.digimeter 2022
Digimeter 2021
imec.digimeter 2021
Digimeter 2020
imec.digimeter 2020
Digimeter 2019
imec.digimeter 2019
Digimeter 2018
imec.digimeter 2018
Digimeter 2017
imec.digimeter 2017
Digimeter 2016
imec.digimeter 2016
Digimeter 2015
imec.digimeter 2015
Digimeter 2023

Heb je vragen over imec.digimeter?

Lieven Demarez

Lieven Demarez