Naar Reading Room

Onderzoeker a/h woord

Nul verkeersslachtoffers tegen 2050? De slimme snelweg is een stap in de goede richting!

In het kort

Wereldwijd sterft elke 25 seconden iemand in het verkeer. Vaak zijn verkeersongevallen het gevolg van menselijke (inschattings)fouten. De roep om zelfrijdende voertuigen (die niet langer van een bestuurder afhankelijk zijn) klinkt dan ook steeds luider. Autonome voertuigen zijn echter nog niet in staat om zich in ons drukke, wanordelijke verkeer te mengen. Op korte termijn is de uitrol van een slimme weginfrastructuur – in combinatie met geconnecteerde voertuigen – een meer realistische optie.

This website uses cookies for analytics purposes only without any commercial intent. Find out more here. Our privacy statement can be found here. Some content (videos, iframes, forms,...) on this website will only appear when you have accepted the cookies.