alt
/SafeDroneWare

SafeDroneWare

Hard- en softwarearchitectuur en framework voor veilige en autonome UAV-toepassingen

Download de leaflet

smart_industry

SafeDroneWare wil een architectuur ontwikkelen en een herbruikbaar, geïntegreerd framework voor een Unmanned Arial Vehicles (UAV’s) platform. Hiermee zullen ontwikkelaars toepassingen kunnen bouwen voor veilige en autonome onbemande luchtvaartuigen.

Veilige en autonome onbemande luchtvaartuigen

De markt voor UAV’s – beter bekend als ‘drones’ – groeit snel, zowel bij consumenten als bedrijven. Drones kunnen dan ook ingezet worden voor diverse toepassingen bij de politie, in de bouw en landbouw, in de logistieke sector enzovoort. Drones manueel bedienen is echter erg complex, met risico op menselijke fouten. Daarenboven verloopt zulke dienstverlening met drones vaak inefficiënt.

Het SafeDroneWare-project focust op de geïntegreerde ontwikkeling van low-level en applicatie-level software, betrouwbare communicatietechnologie, dronesensoren alsook hardware om maximale veiligheid te garanderen en de autonome beweging van UAV’s te ondersteunen. Zo kunnen bedrijven drones op een veilige, conforme manier inzetten en tegelijk maximale kostenefficiëntie behalen. Een duwtje in de rug voor verschillende sectoren in Europa.

Modulaire oplossing

SafeDroneWare zal een ‘modulaire’ oplossing ontwikkelen met componenten die in verschillende UAV-applicaties kunnen worden toegepast. Bovendien zal het mogelijk zijn om die componenten te combineren met andere componenten, én om hun effect op de bewegingen en veiligheid van onbemande luchtvaartuigen te analyseren.

Het project heeft als algemeen doel om, naast een hard- en softwarearchitectuur, ook een bijbehorend framework te definiëren waarmee autonome drones ondersteund kunnen worden. Een oplossing die:

 • in lijn is met zowel algemene als applicatiegebonden veiligheidsspecificaties;
 • betrouwbare draadloze communicatie garandeert tussen een onbemand luchtvaartuig en een grondstation; en
 • toepasbaar is binnen het wettelijke kader van de EU en de rest van de wereld.

Inspectie van hoogspanningsmasten en monitoring van luchtkwaliteit

Het SafeDroneWare-project wordt uitgewerkt op basis van twee reële casestudies: 

 • inspectie van hoogspanningsmasten; en
 • monitoring van luchtkwaliteit.

De verschillende projectpartners leveren uitgebreide expertise op het vlak van UAV-software en -hardware, software-engineering en draadloze communicatie, alsook op juridisch vlak.

SafeDroneWare zal zo een antwoord bieden op belangrijke vraagstukken rond veiligheid, autonomie en wetgeving die momenteel nog een belemmering vormen voor het wijdverspreid gebruik van drones. Daardoor zullen drones in de toekomst vaker ingezet kunnen worden voor tal van nuttige toepassingen. 

"Een goed gedefinieerd wettelijk kader is essentieel om het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (UAV’s) te beperken tot maatschappelijk relevante contexten. Het SafeDroneWare-project gaat dat vraagstuk niet uit de weg, maar maakt het een integraal deel van al zijn onderzoeksactiviteiten."

SafeDroneWare

Hard- en softwarearchitectuur en framework voor veilige en autonome UAV-toepassingen.

 

SafeDroneWare is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec, Innoviris en Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.04.2016 en het project liep tot 31.03.2018.

Projectinformatie

Industrie

 • Nimera Mobile ICT
 • Elia System Operator
 • Intermodalics

Onderzoek

 • imec - IDLab - UGent
 • imec - DistriNet - KU Leuven
 • imec - CiTiP - KU Leuven

Contact

 • Project Lead: Ruben Smits
 • Research Lead: Tom Holvoet
 • Innovation Manager: Stefan Van Baelen