alt
/ROBO-CURE

ROBO-CURE

Betere gezondheidszorg met sociale robots, het Internet of Things en artificiële intelligentie

smart_health

De moderne gezondheidszorg is sterk gericht op het ontwikkelen van gepersonaliseerde diensten en het stimuleren van emancipatie bij patiënten. De nieuwste technologieën worden ingezet om patiënten optimaal te informeren, begeleiden en monitoren, maar ook om de kwaliteit van zorgstrategieën en -analyses op te krikken. ROBO-CURE heeft als doel inzicht te verwerven in het gebruik van sociale robots, het Internet of Things en artificiële intelligentie om medische behandelingen en resultaten te verbeteren. In het onderzoeksproject wordt gefocust op diabetes behandeling bij kinderen.

Uitdagingen bij het intelligente beheer van chronische ziektes

Wanneer chronisch zieken op afstand gemonitord worden, kunnen ze zelfstandiger leven, wat dan weer een positief effect kan hebben op hun gemoedstoestand. Daarnaast zorgt afstandsmonitoring voor meer gestroomlijnde workflows in de zorgverlening. Nieuwe medische toestellen – denk aan geavanceerde insulinepompen of systemen om glucose te meten – genereren grote hoeveelheden data. Zo bieden ze kansen aan patiënten om hun gezondheid beter op te volgen en te laten opvolgen. Tegelijk vormen ze een uitdaging: monitoringsdata interpreteren en er begrijpbare feedback voor de patiënt uithalen (gecombineerd met gepersonaliseerde educatie), is niet evident.

Voordelen voor de patiënt

ROBO-CURE onderzoekt hoe sociale robots patiënten kunnen informeren en begeleiden. Daarnaast wil het project de patiënt data, verzameld via de robot, gebruiken om tot betere en gepersonaliseerde behandelingen te komen. Het project bestudeert bovendien op welke manier een combinatie van machinelearningtechnologieën en medische expertise kan helpen om datamanagement en -analyse te automatiseren gericht op gepersonaliseerde therapieën.

Automatisering, educatie en betere gezondheidszorg

ROBO-CURE biedt kansen om de gezondheidszorg te transformeren. Daarvoor wil het onder meer:

 • de mogelijkheid creëren om gezondheidsdata veilig en op afstand te monitoren via een sociale robot, maar ook om therapie aanpassingen voor te stellen aan de hand van data-analyses op basis van machinelearningalgoritmes;
 • gepersonaliseerde behandeling en educatie mogelijk maken met een sociale robot, en dat op maat van de patiënt, hulpverleners en omgeving.

Partners doorheen de waardeketen

Om de complexiteit van ROBO-CURE te vatten, werken partners uit elk deel van de waardeketen mee aan het project: zo nemen onder andere een multidisciplinair team van een universitair ziekenhuis en een producent van medische apparatuur deel aan het onderzoek. Bovendien kan ROBO-CURE rekenen op bedrijven in sociale robotica en interactieve educatie. Er worden ook academici ingeschakeld met expertise in het gedrag van sociale robots, machinaal leren en de interactie tussen mens en robot.

“ROBO-CURE onderzoekt en valideert het gebruik van robots, het Internet of Things en artificiële intelligentie in de gezondheidszorg om medische therapieën te verbeteren. Het project baseert zich hiervoor op data die op afstand verzameld wordt. Zo wil ROBO-CURE behandelingen en opvolging van patiënten thuis of in een zorginstelling personaliseren.”

Video

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

ROBO-CURE

Betere gezondheidszorg met sociale robots, het Internet of Things en artificiële intelligentie.

ROBO-CURE is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap Innoveren & Ondernemen en Innoviris.

Het werd opgericht op 01.04.2017 en liep tot 31.03.2019.

Projectinformatie

Industrie

 • Cronos
 • QBMT
 • UZ Brussel
 • Medtronic Belgium

Onderzoek

 • imec - IDLab - UGent
 • imec - SMIT - VUB
 • VUB - GRON
 • VUB - R&MM

Contact

 • Project Lead: Inge Gies
 • Research Lead: Brecht Vermeulen
 • Innovation Manager: Eric Van der Hulst