Protego
/PROTEGO

PROTEGO

Gepersonaliseerde alarmen en contextuele dispatching door levensstijlmonitoring

smart_health

De veranderende zorgnoden ten gevolge van de vergrijzing vragen om een hogere efficiëntie van de transmurale zorg. Door het gebruik van contextuele AI-diensten zal PROTEGO alarmbeoordelingen, het gebruik van mensen en middelen en de workflow in de alarmcentrale, thuiszorg, woonzorgcentra en assistentiewoningen aanzienlijk verbeteren. Een doeltreffende transmurale zorg zal onnodige hospitalisaties vermijden en residentiële zorgcentra ontlasten.

Inefficiënte zorgsystemen veroorzaken onnodige hospitalisaties

De noden van de zorgsector veranderen snel. Vergrijzing veroorzaakt een toename van chronische ziektes en langere hospitalisatietijden. Dat vraagt complexere zorg, meer bedden in residentiële zorgcentra en meer personeel. Geriatrie kent de langste gemiddelde hospitalisatietijd. Ouderen die in aanmerking komen voor een ontslag kunnen vaak niet naar huis door een gebrek aan een sociaal ondersteuningssysteem.

Om het effect van dit gebrek op de gezondheidszorg te beperken, moet zorgverlening vaker transmuraal en thuis aangeboden worden. Residentiële zorgcentra kunnen zich dan toeleggen op patiënten die frequentere of vergaande zorg nodig hebben.

Zorgverleners kunnen alarmseinen niet accuraat inschatten

Persoonlijke alarmsystemen en bewakingsapparaten moeten vandaag beoordeeld worden door zorgverleners. Door een gebrek aan contextuele sensordata kunnen zij vaak de prioriteit en validiteit van een alarm niet snel en precies inschatten. Bijgevolg gebeurt een derde van alle interventies op basis van vals alarm. De aard van de vereiste interventie is bovendien moeilijk in te schatten, wat tot inefficiëntie leidt in dispatching, zorgworkflows en het gebruik van resources.

AI-diensten op basis van contextuele en profielinformatie

PROTEGO wil de efficiëntie van zorgorganisaties verhogen door de aanpak te optimaliseren van acute, ongeplande gebeurtenissen. Door de nodige context te bieden en workflows adaptief te maken, stelt het zorgverleners in staat om ongeplande zorgnoden precies te beoordelen, te managen en te dispatchen. Contextuele AI-diensten zullen alarmseinen verrijken met contextuele sensordata en profielinformatie (medische informatie, alarmgeschiedenis etc.). AI-aanbevelingen gebruiken onder andere root cause analysis (de hoofdoorzaak van de oproep) om de meest gepaste dispatchstrategie te bepalen. PROTEGO zal de volgende innovaties realiseren:

 • accuraat beoordelen en prioriteren van inkomende ongeplande tussenkomsten via AI-diensten;
 • proactieve alarmseinen van thuis door detectie van afwijkingen in levenspatroon;
 • adaptieve en interactieve zorgworkflows;
 • omvattend overzicht van patiënten en oproepen in hypergepersonaliseerde dynamische dashboards.

Zorgefficiëntie, workflows en gebruik van resources verbeteren

PROTEGO zal de tijdsefficiëntie en het gebruik van resources in de gezondheidszorg beduidend verbeteren. AI-diensten kunnen snel de meest waarschijnlijke oorzaken van een alarm bepalen. Daarmee wordt het aantal ongeïdentificeerde alarmen verminderd. Door adaptieve in plaats van statische workflows te gebruiken, kan PROTEGO omgaan met complexe en veranderende contexten. Dat leidt tot een toename in de beslissingssnelheid in het oproepcentrum en een afname van het gebruik van resources. Het dynamisch dashboard resulteert in minder telefonische interacties.

“Door middel van AI-diensten en -aanbevelingen zal PROTEGO de tijdsefficiëntie en het gebruik van resources in het zorgsysteem aanzienlijk verbeteren, wat cruciaal is om met de steeds complexere noden in de gezondheidszorg om te gaan.”

Video

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Download leaflet

PROTEGO leaflet

PROTEGO

Gepersonaliseerde alarmen en contextuele dispatching door levensstijlmonitoring.

 

PROTEGO is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec, Innoviris en Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.09.2020 en eindigde op 30.11.2022.

Projectinformatie

Industrie

 • Televic Healthcare
 • ML2Grow
 • Amaron
 • Z-plus

Onderzoek

 • imec – IDLab – UGent
 • imec – SMIT – VUB

Contact

 • Project lead: Pieter Crombez
 • Research lead: Femke Ongenae
 • Proposal Manager: Femke Ongenae
 • Innovation manager: Eric Van der Hulst