alt
/GPS4IntegratedCare

GPS4IntegratedCare

Automatisch genereren van dynamische, gepersonaliseerde workflows in de zorg

smart_health

Het doel van GPS4IntegratedCare is om het beheer van complexe medische patiëntprofielen te optimaliseren. Het project focust daarvoor op de ontwikkeling van een slimme ‘workflow engine’ (SWE) voor geïntegreerde zorg. Workflows of werkstromen worden zo in real time aangepast aan de individuele noden van patiënten. Daarbij worden de activiteiten van verschillende zorgorganisaties gecoördineerd en afgestemd op de veranderlijke situaties waarin patiënten zich bevinden, met een optimaal evenwicht tussen automatisering en gebruikerscontrole.

Optimaliseren van zorgtrajecten met patiënten en zorgverleners

Workflows in de zorg worden doorgaans ontworpen voor één enkele zorginstelling, voor de behandeling van een specifieke ziekte of voor een standaard patiëntprofiel. Die universele aanpak leidt echter tot een gebrek aan onderlinge communicatie tussen zorginstanties, tegenstrijdige zorgmethodes en mogelijk langere ziekenhuisverblijven. Dat is vooral het geval bij patiënten die aan meer dan één ziekte lijden.

Net zoals een gps de best mogelijke route berekent, stelt het GPS4IC-systeem een optimaal zorgtraject voor: aangepast aan de specifieke doelstellingen en context van alle betrokkenen. Ook synchroniseert het systeem de activiteiten van alle personen en instanties die bij de zorgverlening betrokken zijn.

Een slimme ‘workflow engine’ voor zorgverlening

Om de doeltreffendheid en gebruikerstevredenheid te verhogen, bouwt het GPS4IntegratedCare-project een slimme workflow-engine voor het creëren van gepersonaliseerde, schaalbare, semiautomatische workflows in de zorg. Ook worden templates en tools ontwikkeld. Daarmee kunnen niet alleen de voorkeuren van alle betrokkenen, maar ook de dienstverlening door mens én apparatuur beter in kaart worden gebracht. Aan de hand van doordachte computing én een participatief design, wordt bovendien een evenwicht gecreëerd tussen automatisatie en autonomie: workflows worden automatisch berekend, terwijl de gebruikers van het systeem toch voldoende controle kunnen uitoefenen.

Betere zorgverlening, lagere kosten, gelukkigere patiënten

De workflows zorgen onder meer voor:

 • aanzienlijk hogere zorgkwaliteit en tevredenheid bij alle belanghebbenden;
 • beduidend lagere kosten voor patiënten en medische faciliteiten; en 
 • betere interactie tussen de workflowgebruikers. 

Op die manier zorgt het project voor een autonoom, communicatief ecosysteem voor de zorg, waarbij alle betrokken partijen op de hoogte worden gehouden en op elkaar afgestemd zijn. Dit leidt niet alleen tot kortere ziekenhuisverblijven, maar ook tot minder hospitalisaties in het algemeen.

Gloednieuwe technologische toepassingen in de gezondheidszorg 

Een uitgebreid consortium van partners levert expertise in communicatie, gezondheidszorg en IT. GPS4IC zal dan ook gloednieuwe technologieën ontwikkelen, waarvan de resultaten worden aangetoond in een lab-omgeving en nadien samen met zorgverleners geëvalueerd op basis van fictieve gegevens. Een adviesraad van eindgebruikers – bestaande uit alle deelnemende medische faciliteiten – zal de resultaten valideren.

 

"GPS4IntegratedCare zal niet alleen de nodige kennis, maar ook contextuele gegevens formaliseren. Denk daarbij aan data zoals de medische toestand van de patiënt, de beschikbare middelen en de persoonlijke voorkeuren van alle betrokken partijen. Het resultaat: doordachte, gepersonaliseerde workflows voor geïntegreerde zorgverlening."

 

Download de leaflet 

GPS4IntegratedCare

Automatisch genereren van dynamische, gepersonaliseerde workflows in de zorg.

 

GPS4IntegratedCare is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.04.2016 en liep tot 31.03.2018.

Projectinformatie

Industrie

 • Agfa Healthcare
 • Remedus

Onderzoek

 • imec - IDLab - UGent
 • imec - mintlab - KU Leuven
 • KU Leuven - LIRIS

Contact

 • Project Lead: Els Lion
 • Research Lead: Karin Slegers
 • Innovation Manager: Eric Van der Hulst