alt
/FAST

FAST

E-government snel en efficiënt uitrollen met automatische customer journeys

smart_industry

Complexe regelgeving en een veelheid aan aanspreekpunten, toepassingen en formulieren op drie beleidsniveaus: zelfs bij een simpele verbouwing komt in Vlaanderen heel wat administratieve rompslomp kijken. Digitale overheidstoepassingen (e-government) kunnen publieke instellingen helpen bij het stroomlijnen van die procedures door de trajecten of “customer journeys” te optimaliseren die burgers moeten doorlopen. Maar de implementatie van zulke toepassingen blijft uitdagend omwille van een gebrek aan gestructureerde informatie en omdat ook oudere IT-systemen een plaats moeten krijgen in het hele verhaal. FAST wil die euvels wegnemen door automatische customer journeys te creëren op basis van bestaande, ongestructureerde informatie: een verzameling aan data over de digitale interactiepunten tussen openbare diensten, organisaties en burgers. En dat voor tal van procedures.

E-government implementeren blijft een uitdaging

Wie als burger een overheidsprocedure doorloopt, wordt op verschillende beleidsniveaus overladen met tools, webformulieren en gebruikersinterfaces. Deze overheidsprocedures en -diensten digitaliseren en automatiseren, kan de customer journey een pak intuïtiever maken voor de burger. Maar veel steden en gemeenten worstelen met de implementatie van zulke systemen, waardoor ze minder goed scoren op het vlak van Europese benchmarks voor onder meer ‘government transparency’ en ‘service delivery’.

FAST brengt e-government in stroomversnelling

FAST mikt op een efficiëntere implementatie van digitale overheidstoepassingen in gemeenten, en brengt daarvoor experts samen in domeinen zoals user experience (UX), user interface (UI) en natuurlijke taalverwerking. Het FAST-consortium optimaliseert bestaande customer journeys via datakoppeling en publieke data, en wil die vervolgens als model gebruiken voor nieuwe trajecten. Een flexibele bibliotheek van UI-elementen maakt het niet alleen mogelijk om die customer journeys te creëren, maar baant ook de weg voor gebruiksmonitoring. Het project zal worden gevalideerd door verscheidene gemeenten die zich in verschillende fases bevinden in hun e-governmenttraject.

Eenvoudiger, sneller en herbruikbaar

Het FAST-consortium heeft drie innovatieve doelstellingen: 

 1. customer journeys automatisch optimaliseren door het volume aan data-input te verminderen, gegevensbronnen te hergebruiken, terminologie te standaardiseren en overbodige interacties tot een minimum te beperken;
 2. customer journeys van lokale overheden drie keer zo snel vormgeven dan voordien;
 3. nagaan of dit project ook potentieel heeft voor andere domeinen en sectoren.

Meer vertrouwen en minder afhankelijkheid

Dankzij FAST vergaren de consortiumpartners niet alleen meer kennis, ze bouwen ook concurrentievoordelen op. Want net omdat veel EU-landen lager scoren dan België op het vlak van e-government, biedt dit project nog veel onontgonnen potentieel. 

 

"Door in te zetten op datakoppeling, natuurlijke taalverwerking en UX- en UI-innovatie wil FAST de implementatie van digitale overheidstoepassingen in gemeenten versnellen. Op die manier worden customer journeys in belangrijke administratieve procedures een stuk eenvoudiger.”

Download de leaflet

FAST leaflet

FAST

E-government snel en efficiënt uitrollen met automatische customer journeys.

 

FAST is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.05.2018 en eindigde op 31.10.2020.

Projectinformatie

Industrie

 • CrossLang
 • Endare
 • Ideabox
 • Informatie Vlaanderen
 • Internet Architects
 • Vlerick Business School Gent

Onderzoek

 • imec - IDLab Data Science Lab - UGent

Contact

 • Project lead: Sander Goossens     
 • Research lead: Kris Demuynck 
 • Proposal Manager: Joachim Van den Bogaert 
 • Innovation manager: Eric Moons