Smart agrifood

Smart agrifood

Voldoende voedsel voor iedereen blijft een van de belangrijkste mondiale doelstellingen. Digitale technologieën kunnen dat waarmaken.

De landbouw- en voedingssector heeft een zware uitdaging op zijn bord. Een stijgende wereldbevolking vraagt om voldoende productie van kwaliteitsvol voedsel. Tegelijk moet die productie onze planeet minder belasten – denk maar aan de strengere normen rond de uitstoot van stikstof en CO2.

Technologie kan helpen om die schijnbaar tegenstrijdige eisen te verzoenen. Met behulp van geavanceerde sensoren en data-analyse kunnen we de beschikbare grondstoffen efficiënter gebruiken. En meteen ook de kwaliteit van ons voedsel verhogen.

De plaatselijke verankering van onze voedselproductie draagt in belangrijke mate bij tot de duurzaamheid ervan. Bovendien is er in Vlaanderen en Nederland een weelde van agrifoodexpertise. Daarom zet imec sterk in op lokale partnerschappen om de mogelijkheden van zijn technologieën te verkennen. Dat moet leiden tot inzichten die in de hele wereld bijdragen aan duurzame voedselsystemen.

Onderzoek naar precisielandbouw

Dit is de nieuwe aanpak voor een efficiëntere land- en tuinbouw:

  • Observeren van de groei van gewassen en dieren door middel van fijnmazige en nauwkeurige sensortechnologie.
  • Meten van relevante parameters voor opbrengst en gebruik van water en voedingsstoffen.
  • Bijsturen van het groeiproces.

Op die manier kunnen we een rijkere oogst bekomen en tegelijk het gebruik van grondstoffen en pesticiden en de uitstoot van CO2 beperken.

Een van de technologieën die uiterst nuttige inzichten oplevert is de hyperspectrale sensor. Terwijl gewone camera’s zich beperken tot rood, groen en blauw, kunnen hyperspectrale camera’s een veel breder spectrum van kleuren vatten. Daardoor onthullen ze een schat van informatie die niet zichtbaar is voor het blote oog.

Imec ontwikkelt compacte en robuuste hyperspectrale sensoren die ook hyperspectrale video mogelijk maken. Gemonteerd op een drone kunnen die gewassen inspecteren op ziektes, schadelijk onkruid en droogteplekken. En in de voedselindustrie kunnen ze worden gebruikt om voedingswaren op een lopende band te inspecteren.

hyperspectral imaging precision farming UAV VITO

Hyperspectrale luchtfoto’s van aardbeienvelden. Foto gebruikt met toestemming van VITO en pcfruit.

OnePlanet Research Center

Een van de meest vooruitstrevende onderzoekshubs voor agrifoodtechnologie is het OnePlanet Research Center. Uniek is de interdisciplinaire aanpak: imec werkt er samen met Wageningen University & Research, Radboud Universiteit en Radboud University Medical Center aan oplossingen die steunen op de meest geavanceerde kennis rond chip- en digitale technologie, landbouw, voeding en gezondheid.

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

De combinatie van sensortechnologieën en AI maakt het mogelijk om de gezondheid van planten en dieren autonoom en continu te controleren – zowel tijdens het groeiproces als de verwerking en logistiek. Dat mondt uit in ‘digital twins’: uit data opgetrokken kopieën van planten, dieren en teeltsystemen. Daarin kunnen onderzoekers interventies en hun effect simuleren zodat ze die met maximale doeltreffendheid kunnen inzetten in de echte wereld.

Die aanpak leidt tot concrete innovaties zoals autonome indoorboerderijen, digitale boomgaarden en de voedselfabriek van de toekomst. Lees er hier meer over.

Ondersteuning van innovatie in Vlaamse agrifoodsector

In Vlaanderen helpt imec mee het pad uitstippelen voor het gebruik van hyperspectrale camera’s in de agrifood. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen de proeftuin Smart Farming 4.0 met partners zoals ILVO, Flanders Make en VITO.

Ook met Flanders’ FOOD is er een nauwe samenwerking in de vorm van proeftuinen, ondersteuning bij het gebruik van hyperspectrale technologie voor kwaliteitsmonitoring en regelmatig overleg met het OnePlanet Research Center.

Op al die manieren helpt imec agrifoodbedrijven om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van nieuwe technologieën en zo hun innovatie te versnellen.