Partner Persbericht perovskiet
/Voor het eerst rendement van 30% bereikt met vier terminal perovskiet-silicium PV-tandemcellen

Persbericht

Voor het eerst rendement van 30% bereikt met vier terminal perovskiet-silicium PV-tandemcellen

Over de partners:

TNO

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3500 professionals van TNO, dagelijks aan. We werken, samen met partners, gericht aan transities in negen maatschappelijke domeinen die we samen met onze stakeholders hebben geïdentificeerd. Kijk voor meer informatie op www.tno.nl

Technische Universiteit Eindhoven

De TU/e profileert zich als een toonaangevende, internationale universiteit gespecialiseerd in engineering science & technology, met belangrijke onderzoeksactiviteiten op het gebied van zonne-energie. Op het gebied van hybride perovskiet zonnecellen en in samenwerking met Solliance, wordt onderzoek verricht bij de afdelingen Scheikundige Technologie en Chemie (Prof. R.A.J. Janssen) en Toegepaste Natuurkunde en Wetenschappelijk Onderwijs (Prof. M. Creatore). Het onderzoek omvat de synthese en karakterisering van hybride perovskietzonnecellen en interface engineering door atoomlaagafzetting.

imec

Imec is ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie. De combinatie van onze voortrekkersrol in microchiptechnologie en onze software- en ICT-expertise maakt ons uniek. Imec beschikt over een unieke infrastructuur en een lokaal en internationaal ecosysteem van partners in diverse sectoren. Samen werken we aan baanbrekende innovatie in toepassingsdomeinen zoals gezondheidszorg, slimme steden en mobiliteit, logistiek en Industrie 4.0, energie en onderwijs. Imec is een vertrouwde partner van bedrijven, start-ups en universiteiten, en brengt meer dan 4.000 topwetenschappers uit meer dan 88 landen samen. Imec heeft zijn hoofdzetel in Leuven en R&D-groepen die verspreid zijn over een aantal Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan, de VS, China, en kantoren in India en Japan. In 2017 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 546 miljoen euro.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland en de VS, en vertegenwoordiging in China, Taiwan, Japan en India. In 2021 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 732 miljoen euro.

Meer informatie: www.imec.be

Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft is de grootste technische universiteit van Nederland. Opgericht in 1842, behoort zij tot de eerste 20 technische universiteiten in de wereld vanwege haar uitstekende kwaliteit van onderzoek en onderwijs. De universiteit heeft 8 faculteiten in alle belangrijke gebieden van wetenschap en techniek, met meer dan 26.000 studenten. De groep Photovoltaic Materials and Devices (PVMD), geleid door prof. dr. Olindo Isabella, richt zich op de ontwikkeling van fotovoltaïsche technologieën en toepassingen in de gehele waardeketen. In zijn onderzoeksfaciliteiten heeft de PVMD-groep ultramoderne processen ontwikkeld voor de fabricage van zonnecellen op basis van kristallijn silicium met hoog rendement. De PVMD-groep streeft naar een beter begrip van de fysica van zonnecellen met behulp van geavanceerde karakteriserings- en modelleringsinstrumenten en wil deze kennis gebruiken voor het ontwerpen en vervaardigen van geavanceerde zonnecellen met een hoger rendement.