Imec, VITO, Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill bundelen krachten rond groene waterstof
/Imec, VITO, Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill bundelen krachten rond groene waterstof

Persbericht

Imec, VITO, Bekaert, Colruyt Group, DEME en John Cockerill bundelen krachten rond groene waterstof

Over imec

Met meer dan 4.500 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector, overheden en bedrijven in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan en de VS, en vertegenwoordiging in China, Japan en India. In 2020 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 680 miljoen euro.

Meer informatie: www.imec.be

Imec is a registered trademark for the activities of imec International (IMEC International, a legal entity set up under Belgian law as a “stichting van openbaar nut”), imec Belgium (IMEC vzw supported by the Flemish Government), imec the Netherlands (Stichting IMEC Nederland),  imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics (Shanghai) Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) and imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).

Over VITO

VITO is een toonaangevend, internationaal onderzoeks- en adviescentrum. Het reikt kennis en technologische innovaties aan die de transitie naar een duurzamere samenleving faciliteren.

Dit doen we op het vlak van energie, chemie, materialen, gezondheidstechnologie en landgebruik. Wij verbinden verschillende partijen in een duurzame waardenketen. Door samenwerking, schaalvergroting en toenemende expertise kunnen we zo slimmer gebruik maken van bestaande duurzame oplossingen en nieuwe technologieën ontwikkelen.

Technologie moet haalbaar en rendabel worden gemaakt. Dat vraagt om partnerships tussen onderzoeksinstellingen, commerciële partijen en de overheid, die samen impact realiseren in de duurzaamheidstransitie. VITO vormt hierbij de vernieuwende kracht door het bieden van inhoudelijke kennis, innovatieve processen en businessmodellen.

VITO legt die connectie tussen onderzoek, overheid en markt, tussen kennis, beleid en business om samen impactvolle veranderingen te initiëren.

VITO. Vision on Technology for a Better World.

Duurzaam. Ondernemend. Inspirerend. Creatief.

Meer informatie: https://vito.be/nl

Over DEME Group

DEME is een wereldleider op het gebied van baggeren, oplossingen voor de offshore energie-markt, milieuwerken en maritieme civiele werken. Het bedrijf kan voortbouwen op meer dan 140 jaar knowhow en ervaring en onderscheidt zich door een baanbrekende aanpak en innovatieve, nieuwe technologieën.

DEME heeft de ambitie te werken aan een duurzame toekomst door oplossingen te bieden voor wereldwijde uitdagingen: de stijgende zeespiegel, de groei van de wereldbevolking, de vermindering van CO2-uitstoot, vervuilde rivieren, zeeën en bodem, en de schaarste aan grondstoffen.

Hoewel DEME zijn wortels heeft in België, heeft het bedrijf een sterke aanwezigheid uitgebouwd op alle zeeën en continenten. DEME kan rekenen op 5.200 hoogopgeleide professionals over de hele wereld. Met een veelzijdige en moderne vloot van meer dan 100 schepen, ondersteund door een groot eigen materieelpark, kan het bedrijf oplossingen bieden voor zelfs de meest complexe projecten.

Over Colruyt Group

Colruyt Group is actief in de distributie van voedingswaren en non-food in België, Frankrijk en Luxemburg, met meer dan 600 eigen winkels en ongeveer 580 aangesloten winkels. In België gaat het om Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Bike Republic en de geaffilieerde winkels Spar en Spar Compact. In Frankrijk zijn er naast Colruyt-winkels ook geaffilieerde winkels van Coccinelle, Coccimarket en Panier Sympa. De groep is meerderheidsaandeelhouder van de keten die ZEB, ZEB For Stars, The Fashion Store en PointCarré omvat. Solucious levert foodservice- en retailproducten aan professionele klanten in België (ziekenhuizen, kmo’s, horeca,…). De overige activiteiten omvatten de verdeling van brandstoffen in België (DATS 24), print en document management-oplossingen (Symeta Hybrid) en productie van groene energie (Eoly). De groep telt meer dan 30.000 medewerkers en realiseerde in 2019/20 een omzet van EUR 9,5 miljard. Colruyt is genoteerd op Euronext Brussel (COLR) onder ISIN-nr. BE0974256852

Over de John Cockerill Group

John Cockerill is een wereldspeler in de energietransitie. Met meer dan 200 jaar ervaring in energie en industrie ontwikkelt het innovatieve technologische oplossingen die bijdragen tot het koolstofvrij maken van menselijke activiteiten, of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe elektriciteitsproductiecapaciteit uit hernieuwbare energiebronnen, de opslag van groene stroom of de optimalisering van de energie-efficiëntie van bestaande elektriciteitscentrales en industriële uitrusting. Dankzij zijn elektrolyzers, met de grootste capaciteiten ter wereld (van 5 tot 1000 Nm³/h), beantwoordt Jock Cockerill aan de groeiende behoeften aan waterstof van de mobiliteits-, de industriële en de energiemarkt. Vandaag positioneert John Cockerill zich als wereldleider op het gebied van waterstof met 70MW verkoop tegen 2020, d.w.z. een marktaandeel van 20 procent, met al 1.000 referenties in de verkoop van elektrolysers wereldwijd.

John Cockerill levert zo zijn technologische bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. John Cockerill levert daarmee zijn technologische bijdrage aan de strijd tegen klimaatverandering. In 2020 behaalde het een omzet van 1,01 miljard euro in 19 landen op 5 continenten.

Over Bekaert 


Bekaert (bekaert.com) is een wereldmarkt- en technologisch leider in staaldraadtransformatie en deklagen. We streven ernaar de voorkeursleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en -oplossingen door het voortdurend leveren van superieure waarde aan onze klanten over de hele wereld. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is een globale onderneming met hoofdzetel in België, stelt meer dan 27 000 medewerkers tewerk, en realiseerde een gezamenlijke jaaromzet van € 4,4 miljard in 2020.

Over EnergyVille


EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. EnergyVille ontwikkelt de technologieën en kennis om publieke en private stakeholders te ondersteunen bij hun transitie naar een energie-efficiënte, gedecarboniseerde en duurzame stedelijke omgeving. De unieke complementariteit van de onderzoekspartners stelt ons in staat de hele waardeketen van het energiesysteem te integreren in ons onderzoek. Dit reikt van materialen en componenten tot het niveau van gehele energiesystemen, businessmodellen en strategieën. Onze activiteiten zijn verzameld in zes interdisciplinaire domeinen: fotovoltaïsche zonne-energie, elektrische en thermische opslag, vermogenelektronica en conversie, gebouwen en districten, strategieën en markten.

Met ongeveer 400 onderzoekers en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille op energievlak een Europese innovatiehub van topniveau. Het brengt onderzoek, ontwikkeling en training samen onder één naam, in nauwe samenwerking met lokale, regionale en internationale partners uit zowel de industrie als publieke autoriteiten.

Als R&D-innovatiehub, gevestigd in het industriegeoriënteerde ecosysteem van Thor Park (Genk), biedt EnergyVille een aantrekkelijke omgeving voor energieonderzoek, industriële productontwikkeling en bedrijfscreatie. De samenwerking wordt daarbij gesteund door de stad Genk, de provincie Limburg, LRM, Nuhma, POM Limburg en de Europese structurele fondsen.