megaBITS
/MegaBITS

MegaBITS

De toekomst van de fietser is een beetje rooskleuriger geworden met de komst van het project MegaBITS (Mobilizing Europe's Green Ambition through Bicycles and Intelligent Transport Systems). Binnen dit project worden intelligente fietssystemen verankerd in het mobiliteitsbeleid op lokaal, regionaal en Europees niveau om de veiligheid, het comfort en het gemakt van fietsers te verbeteren.

Doel van het project

MegaBITS zet zich in om de fietsbeleid te ondersteunen en de weg vrij te maken voor de groene mobiliteitstransitie van de EU. Het doel is om een significante stijging te bereiken in het aantal fietskilometers en een daling van 8,8% in CO₂-uitstoot in de verschillende deelnemende regio’s te bekomen.

Praktische info

MegaBITS is de baanbrekende opvolger van het Interreg North Sea Region project BITS (Bicycles and Intelligent Transport Systems).

Het project krijgt 60% subsidies van het Interreg North Sea programma en loopt van mei 2023 tot en met april 2026. Coördinator van het project is de provincie Overijssel (NL). Andere partners zijn CIE (Cycle Industries Europe, BE), Chalmers University (ZW),

The project coördinator is the Province of Overrijsel (NL)

Verwachte resultaten

 1. Fiets Dataspace (FDS)

Binnen het MegaBITS project willen we een fietsdataspace opzetten. Deze fietsdataspace zal dienen als een open platform voor alle partners en belanghebbenden waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld. De fietsdataspace zal connecties maken met andere lopende initiatieven binnen de EU en het makkelijker maken om data uit te wisselen en vindbaar te maken.

 1. ITS-platform voor fietsers

Het fiets- en ITS (= Intelligente Transport Systemen) platform is een unieke marktplaats die ontwikkelaars van fietsspecifieke ITS-technologieën (producten en diensten) in contact brengt met overheden of andere bedrijven.  Het is een uniek instrument voor de fietsindustrie, dat dient om een volledig ecosysteem te ontwikkelen. Het doet dit door ontwikkelaars en vernieuwers van fietsspecifieke technologie in contact te brengen met overheden of andere bedrijven.

 1. Richtlijnen voor fietsbeleid

Gebaseerd op de bevindingen van het project, de verschillende implementaties zullen er richtlijnen ontwikkeld en uitgeschreven worden die het fietsbeleid op lokaal, regionaal en EU-niveau kunnen ondersteunen.

Piloot steden en regio’s

Vijf thematische projecten in zeven verschillende steden/regio’s hebben als doel de veiligheid, comfort en gemak voor fietsers te versnellen:

De MegaBITS’ pilot steden en regio’s zijn:

 • Hamburg
 • Kopenhagen
 • Le Havre
 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Overijssel (en de steden Enschede en Zwolle)

Rol van imec

Imec neemt de rol van technisch coördinator op zich en zal de volgende taken vervullen:

 • Een Fiets Dataspace opzetten om gegevensuitwisseling mogelijk te maken en het linken met andere initiatieven op het gebied van fietsdata te vergemakkelijken.
 • Steden en overheden ondersteunen door het ontwikkelen van een data-gedreven besluitvormingstool, die kan helpen bij het analyseren, monitoren en visualiseren van de fietsgegevens uit de (verschillende) pilots.
 • Adviseren van de MegaBITS partners en andere geïnteresseerde partijen over data governance, standaardisatie en datamanagement, gebaseerd op onderzoeksresultaten binnen MegaBITS en andere projecten.
 • Uitwisselen van kennis over fiets-ITS (Intelligente Transport Systemen) en C-ITS oplossingen.
 • De resultaten met derden delen aan de hand van specifieke webinars, presentaties enz...

Door partner te zijn wil IMEC bijdragen aan een veiligere multimodale stedelijke mobiliteit en de Europese ambitie om CO2-uitstoot te verminderen.

"Dit project is in de eerste plaats bedoeld om een sociale impact te hebben, om fietsen veiliger en aangenamer te maken. Voor onszelf, voor onze collega's en voor onze kinderen."

megaBITS - piloot steden

Meer info

MegaBITS_EU: Overview | LinkedIn

Website MegaBITS: MegaBITS MegaBITS | Interreg North Sea

megaBITS-Interreg
Evelien Marlier

Evelien Marlier - R&D project manager, imec