alt
imec logo

Sensorfusie zorgt voor huwelijk tussen radar en camera

In het kort

Onderzoekers van IPI - een imec-onderzoeksgroep aan de Universiteit Gent - ontwikkelden een nieuwe techniek om sensorfusie tussen radar en video te optimaliseren door ze in een vroeger stadium informatie te laten uitwisselen.

Het nauwkeurig herkennen en volgen van weggebruikers is essentieel voor zelfrijdende wagens en vele andere slimme mobiliteitstoepassingen. Omdat geen enkele sensor de vereiste nauwkeurigheid en robuustheid kan bieden, moet de output van verschillende sensoren worden gecombineerd. Vooral radar- en videobeelden zijn een goede match. Hun sterke en zwakke punten vullen elkaar aan.