Smart Industries

ReNEW

Een veerkrachtige binnenvaart als duurzame oplossing voor een wereld in verandering.

ReNEW is een Horizon 2020-project met 24 Vlaamse en internationale partners met als doel het veerkrachtiger maken van de binnenvaart en de groei ervan te stimuleren.

Het ReNEW project werd opgestart in september 2022 en zal de komende 3 jaar werken aan een groene, slimme, veerkrachtige en geconnecteerde Europese binnenvaart. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners, alsook het benutten van eerdere opgedane ervaringen en projecten, kan ReNEW rekenen op heel wat deskundigheid. Het project ontplooit zich in:

  • Een interdisciplinair IWT (Inland Waterway Transport) Veerkracht en Duurzaamheids beslissingsondersteundend kader om samen transparante en onderbouwde beslissingen te nemen
  • Doelgerichte innovatieve infrastructuur en duurzaamheidsoplossingen
  • Een groene veerkrachtige IWT Dataspace en generieke Digital Twin
  • 4 Living Labs, onder andere in Gent en de Duro vallei, om nieuwe innovatieve ideeën te testen in levensechte omgevingen
ReNEW

Op 26 & 27 oktober 2022, waren meer dan 50 deelnemers aanwezig voor de ReNEW kick-off.

Meer weg van de weg?

Binnenvaart vormt een belangrijke schakel in de logistiek van landen waar zich bevaarbare waterwegen bevinden. Ons eigen land heeft daarbij relatief meer binnenvaart dan andere Europese landen, zoals bijvoorbeeld Italië. Echter wordt het potentieel van de waterweg vandaag onvoldoende benut. Een tekort aan schippers, het dalend gebruik van kleinere waterwegen,.. Cargo belandt terug op de weg wat leidt tot nieuwe ecologische- en mobiliteitsproblemen.

Het tij keren? Vergroening van onze planeet en stimuleren van een 'modal shift' naar de binnenvaart, dient hand in hand te gaan met het veerkrachtig kunnen reageren wanneer onvoorziene omstandigheden het transport in verwarring brengen. Denk daarbij zeker aan klimaatadaptatie, waarbij we structureel rekening zullen moeten houden met de veranderingen die leiden tot wateroverlast, droogte en overstromingen. De afgelopen jaren waren daarin zonder twijfel een wake-up call, waarbij door het lage water schepen soms minder zwaar beladen moesten varen, of helemaal niet konden vertrekken. De kwetsbaarheid van de waterwegen wordt op dergelijke momenten zichtbaar.

De binnenvaart optimaal benut

Wel dienen we te starten bij het begin: wat verstaan we onder veerkracht binnen IWT? Hoe wordt dit gedefineerd? Of gemeten? Hoe kan een Digital Twin en Dataspace de mogelijkheden in kaart brengen en ons helpen om slimmere keuzes te maken en sneller op de hoogte te zijn? Waar kunnen we invloed uitoefenen en wat zijn de gevolgen? Imec zal haar expertise in Digital Twins en Dataspaces aanwenden om zo makkelijker meerdere scenario's te kunnen simuleren door de interactie tussen de verschillende factoren met elkaar te verbinden. Hierin liggen dan ook de belangrijkste doelstellingen van het project. 

 

ReNEW logo