Smart Industries

ReNEW

Een veerkrachtige binnenvaart als duurzame oplossing voor een wereld in verandering.

ReNEW is een Horizon 2020-project met 24 Vlaamse en internationale partners met als doel het veerkrachtiger maken van de binnenvaart.

Het ReNEW project werd opgestart in september 2022 en zal de komende 3 jaar werken aan een groene, slimme, veerkrachtige en geconnecteerde Europese binnenvaart. Dankzij een nauwe samenwerking tussen de verschillende Europese partners en verder bouwend op eerdere opgedane ervaring en kennis, kan ReNEW rekenen op heel wat deskundigheid. Het project ontplooit zich in:

  • Het uitwerken van een beleidsondersteunend kader voor de binnenvaart op vlak van veerkracht en duurzaamheid
  • Het ontwikkelen en testen van duurzame, innovatieve binnenvaartinfrastructuur 
  • Het bouwen van digitale datadelingsoplossingen in de vorm van een dataspace & digital twin die beslissingnemers in de binnenvaart in staat stelt om duurzamer te opereren en bij noodgevallen (droogte, overstroming,...) adequaat in te grijpen
  • Het opzetten van 4 Living Labs, onder andere in Gent en de Douro-vallei, om nieuwe innovatieve oplossingen te testen in levensechte omgevingen
ReNEW

Op 26 & 27 oktober 2022, waren meer dan 50 deelnemers aanwezig voor de ReNEW kick-off.

Meer weg van de weg?

Binnenvaart vormt een belangrijke schakel in de logistiek van landen waar zich bevaarbare waterwegen bevinden. Het potentieel ervan wordt vandaag echter onvoldoende benut. Een tekort aan schippers, onzekerheid door droogte, overstroming of opstoppingen door ongevallen maken dat vracht maar al te vaak via wegtransport vervoerd wordt wat leidt tot gekende ecologische- en mobiliteitsproblemen.

Het tij keren? Vergroening van onze planeet en stimuleren van een 'modal shift' naar de binnenvaart, dient hand in hand te gaan met het veerkrachtig kunnen reageren wanneer onvoorziene omstandigheden het transport in verwarring brengen. Denk daarbij zeker aan klimaatadaptatie, waarbij we structureel rekening zullen moeten houden met de veranderingen die leiden tot wateroverlast, droogte en overstromingen. De afgelopen jaren waren daarin zonder twijfel een wake-up call, waarbij door het lage water schepen soms minder zwaar beladen moesten varen, of helemaal niet konden varen. De kwetsbaarheid van de waterwegen wordt op dergelijke momenten zichtbaar.

De binnenvaart optimaal benut

ReNEW zet de ambities hoog. Hoe kunnen innovaties op vlak van infrastructuur en digitale technologie onze binnenvaart klimaatvriendelijker en betrouwbaarder maken? Hoe kan een digital twin of een dataspace strategieën in kaart brengen om bij extreem weer of bij de plotse uitval van personeel het vrachtverkeer over de binnenvaart te garanderen? Waar kunnen we invloed op uitoefenen en wat zijn de gevolgen? Imec zal haar expertise in digital twins en dataspaces aanwenden om scenario's te kunnen simuleren die datagedreven beslissingen ondersteunen. Hierin liggen dan ook de belangrijkste doelstellingen van het project.

ReNEW logo

Praktische info en contact

Volg het ReNEW project ook op LinkedIn via deze link.

Birger Schrevens

Birger Schrevens