privacy data kluis
/8 op 10 Vlamingen vertrouwen internetbedrijven niet met hun persoonlijke data

Persbericht

8 op 10 Vlamingen vertrouwen internetbedrijven niet met hun persoonlijke data

Tijd lijkt rijp voor de datakluis

 


SolidMonitor: verdieping jaarlijkse digimeter over privacy, data en datakluizen
 
Uit de imec.digimeter (2021) bleek al dat 67 procent van de Vlamingen zich stoort aan het gebrek aan transparantie bij bedrijven die data over hen verzamelen. 55 procent van de Vlamingen is bezorgd dat de websites en apps die ze gebruiken hun persoonlijke gegevens niet veilig bewaren. 68 procent zou graag meer controle krijgen over die gegevens.  Deze SolidMonitor wil jaarlijks, via een verdiepende survey die aansluit op het bestaande Digimeter-onderzoek, de houding van de Vlaming opvolgen rond privacy, data en de adoptie van datakluizen. 


Van privacy-pioniers tot argwanende achterblijvers

Wanneer we de Vlaming segmenteren op basis van technologisch profiel, privacy-attitudes, algemeen en institutioneel vertrouwen, en attitudefactoren tegenover persoonlijke datakluizen zijn er 3 groepen te onderscheiden:

Privacy-pioniers (34% van de Vlamingen) zijn echte tech-lovers, die positief staan tegenover technologie en erg digitaal vaardig zijn. Ze ondernemen ook het meest acties om hun privacy te beschermen en wensen meer controle te kunnen uitoefenen over welke gegevens ze delen. Deze groep staat dan ook uitgesproken positief tegenover datakluizen.

Argwanende Achterblijvers (26% van de Vlamingen) staan minder positief tegenover digitalisering en technologie, maken zich zorgen om online privacy en voelen zich wantrouwig en machteloos tegenover hedendaagse datapraktijken. In tegenstelling tot de privacy-pioniers trekt hun argwanende houding zich ook door in hun houding tegenover persoonlijke datakluizen. Deze groep ziet weinig heil in persoonlijke datakluizen als een manier om de problemen in de data-economie op te lossen.

Onbezorgde opportunisten (40% van de Vlamingen) hebben een positieve attitude tegenover technologie en zijn zeer digitaal vaardig. Deze groep maakt zich echter aanzienlijk minder zorgen over de nefaste gevolgen van de huidige data-economie. Toch kijken ook zij vanuit hun nieuwsgierige bril positief naar het concept van persoonlijke datakluizen.

Als onafhankelijk onderzoekscentrum verbindt imec zich ertoe zijn expertise in te zetten om de feiten rond technologie en innovatie helder en objectief weer te geven, en zo de maatschappij te helpen ze te begrijpen en te plaatsen.

Over imec

Met meer dan 5.000 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector, overheden en bedrijven in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland en de VS, en vertegenwoordiging in China, Taiwan, Japan en India. In 2021 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 732 miljoen euro.

Meer informatie: www.imec.be

Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).