/Vlaamse innovatiemotor/Kennisuitwisseling/Techmeters/imec.mobiliteitsmeter/Privacyverklaring imec.mobiliteitsmeter x MIVB

Privacyverklaring imec.mobiliteitsmeter x MIVB

We nodigen je uit om deel te nemen aan het onderzoek rond technologie en mobiliteit.

In samenwerking met MIVB organiseert imec een studie waarbij de rol van technologie bij mobiliteit in Brussel bestudeerd wordt. We houden vinger aan de pols rond welke technologie vandaag gebruikt wordt door Brusselaars. Maak je zelf regelmatig gebruik van technologie tijdens verplaatsingen, of heb je net minder interesse in innovaties inzake mobiliteit?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door imec vzw.

Wat houdt jouw deelname in?

Als participant neem je vrijwillig deel aan deze vragenlijst.

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van deze studie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt

  • Identificatie gegevens (bijv. postcode, gezinssituatie, leeftijd, geslacht,...)
  • Financiële informatie (bijv. gezinsinkomen,...),
  • Professionele gegevens (bijv. beroep, opleiding, ...)
  • Informatie over gedrag en gewoontes (verplaatsingsgedrag, gebruikerservaring, ...)

Imec kan de verzamelde gegevens in gepseudonimiseerde vorm gebruiken voor verder wetenschappelijk onderzoek dat past binnen de doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven. De gepseudonimiseerde gegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na de verzameling.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

De onderzoekers van imec hebben enkel toegang tot de noodzakelijke persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun opdracht binnen het geplande onderzoek.

Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens in een gepseudonimiseerde vorm worden gedeeld met MIVB voor interne analyses (bijvoorbeeld via een dataset).

Indien we gebruik maken van een partij die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, zal imec er op toezien dat je gegevens steeds voldoende beschermd worden en dus enkel naar landen of organisaties of sectoren gaan die een gelijkwaardige bescherming garanderen.

Jouw rechten

We verzamelen jouw gegevens op basis van je toestemming wat wil zeggen dat je het recht hebt om op elk moment je medewerking stop te zetten zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven. Daarenboven kan je ons verzoeken om een kopie te krijgen van de door ons verzamelde persoonsgegevens en/of deze informatie in onze bestanden te corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen.

Vragen

Met al je vragen en/of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terecht bij ons via het e-mailadres privacy@imec.be of de privacyverklaring raadplegen op de website van imec https://www.imec.be/nl/privacyverklaring.

Toestemming

Ik verklaar dat ik alle informatie heb gelezen en dat ik akkoord ben om deel te nemen aan de studie rond technologie en mobiliteit zoals beschreven in deze brochure. Ik geef toestemming voor het verzamelen en verwerken van mijn persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze informatiebrochure.