Privacyverklaring Digimeter

We nodigen je uit om deel te nemen aan het Digimeteronderzoek. Het doel van dit onderzoek is een zicht te krijgen op de digitaliseringsgraad van de Vlaming op verschillende vlakken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van imec vzw en Universiteit Gent.

Wat houdt jouw deelname in?

Als participant neem je vrijwillig deel aan deze vragenlijst.

Welke gegevens verzamelen we?

In het kader van deze studie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt

  • Identificatie gegevens (bijv. naam, voornaam,...)
  • Contactgegevens (bijv. adres, email adres, telefoonnummer,...)
  • Financiële informatie (bijv. Gezinsinkomen,...),
  • Professionele gegevens (bijv. beroep, opleiding, studies, ...)
  • Informatie over gedrag en gewoontes (gebruikerservaring, aankoopgedrag, ...)
  • Indien je meedoet aan het MobileDNA-luik van de studie worden ook de gegevens van dat onderzoek gekoppeld aan je antwoorden op de vragenlijst (voor meer informatie verwijzen we je door naar de privacy statement van MobileDNA)

Imec kan de verzamelde gegevens in gepseudonimiseerde vorm gebruiken voor verder wetenschappelijk onderzoek dat past binnen de doeleinden waarvoor je toestemming hebt gegeven. De gepseudonimiseerde gegevens worden opgeslagen tot 5 jaar na de verzameling.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

De onderzoekers van imec en Universiteit Gent hebben enkel toegang tot de noodzakelijke persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun opdracht binnen het geplande onderzoek.

Je persoonsgegevens worden in een gepseudonimiseerde vorm gedeeld met werknemers van de bedrijven en organisaties waarmee we samenwerken in het kader van Digimeter voor het uitvoeren van het project of bijstand en ondersteuning.

Indien we gebruik maken van een partij die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, zal imec er op toezien dat je gegevens steeds voldoende beschermd worden en dus enkel naar landen of organisaties of sectoren gaan die een gelijkwaardige bescherming garanderen.

Jouw rechten

We verzamelen jouw gegevens op basis van je toestemming wat wil zeggen dat je het recht hebt om op elk moment je medewerking stop te zetten zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven. Daarenboven kan je ons verzoeken om een kopie te krijgen van de door ons verzamelde persoonsgegevens en/of deze informatie in onze bestanden te corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen.

Vragen

Met al je vragen en/of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terecht bij ons via het e-mailadres privacy@imec.be of de privacyverklaring raadplegen op de website van imec https://www.imec.be/nl/privacyverklaring.

Toestemming

Ik verklaar dat ik alle informatie heb gelezen en dat ik akkoord ben om deel te nemen aan de Digimeter zoals beschreven in deze brochure. Ik geef toestemming voor het verzamelen en verwerken van mijn persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze informatiebrochure.