Privacyverklaring POM

We nodigen je uit om deel te nemen aan deze survey. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het hergebruik van zorg-en gezondheidsgegevens door zorgverleners. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van imec vzw.

Wat houdt jouw deelname in?

In deze survey onderzoeken we in welke mate zorg-en gezondheidsgegevens door zorgverleners in eerste, tweede en derdelijnszorg gedeeld en dus hergebruikt worden. Het hergebruik van data kan immers een katalysator zijn voor een betere coördinatie, informatiedoorstroom en samenwerking tussen zorgverleners en een efficiëntere dienst-en hulpverlening voor burgers. De resultaten van deze bevraging helpen ons om onderzoek, beleid en innovatie in de zorg beter af te stemmen op de noden en uitdagingen van de zorgsector en haar zorgverleners.

Wie zal toegang hebben tot je persoonsgegevens?

De onderzoekers van imec hebben enkel toegang tot de noodzakelijke persoonsgegevens voor het uitvoeren van hun opdracht binnen het geplande onderzoek. De informatie die we verzamelen in deze survey kan in een gepseudonimiseerde vorm gedeeld worden met werknemers van Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg als partner van dit project.

Wat zijn jouw rechten?

We verzamelen jouw gegevens op basis van je toestemming, wat wil zeggen dat je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig schriftelijk per mail aan Dorien.Goubert@imec.be waarna imec zo snel mogelijk je stopzetting zal verwerken. Daarenboven kan je ons verzoeken om een kopie te krijgen van de door ons verzamelde persoonsgegevens en/of deze informatie in onze bestanden te corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen.

Met al je vragen en/of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je terecht bij ons via het e-mailadres privacy@imec.be of de privacy verklaring raadplegen op de website Privacyverklaring imec Vlaanderen.