automotive
imec logo

Onderzoeker a/h woord

Wie niet weg is, is gezien!

Geavanceerde rijhulpsystemen combineren sensortechnologieën om alle mogelijke scenario’s af te dekken. Welkom sensorfusie en automatische tonemapping! 

In het kort

Uit Amerikaanse studies blijkt dat menselijke fouten aan de basis liggen van meer dan 90% van alle verkeersongevallen. 

Verkeersveiligheidsinitiatieven hebben dan ook hun hoop gevestigd op geavanceerde rijhulpsystemen om die menselijke tekortkomingen op te vangen. 

Om zulke rijhulpsystemen te ontwikkelen, zullen we een arsenaal aan (sensor)technologieën nodig hebben – van video en ultrasone golven, tot radar en lidar.  

Maar geen enkele technologie is perfect. We zullen sensortechnologieën moeten combineren om alle mogelijke scenario's en omstandigheden af te dekken. Welkom sensorfusie en automatische tonemapping.