/WISH

WISH

Welzijn van pluimvee verbeteren door innovatieve monitoring

smartfood

De pluimvee-industrie wil blijven groeien, maar wil tegelijkertijd het dierenwelzijn verbeteren en zich aanpassen aan de veranderende regelgeving. Dit vereist een verdere automatisering om het welzijn en het gedrag van pluimvee beter te beoordelen, met mogelijkheden om gedrag in real-time aan te sturen. Om dit mogelijk te maken zal het WISH project innovatieve sensortechnologie en groepsgerichte analysemethoden ontwerpen. Dit moet leiden tot een nieuwe gouden standaard in het monitoren van het welzijn van pluimvee.

Een veranderend landschap voor de pluimveesector

De industrie voor slachtpluimvee in Vlaanderen en daarbuiten heeft reeds bijzonder efficiënte productiesystemen. Toch zou de verwachte groei kunnen leiden tot problemen met de diergezondheid en het dierenwelzijn. Dit zal leiden tot productiviteitsverlies en economische druk in de hele sector. Bovendien verandert het wetgevend kader voor zowel de landbouwbedrijven als de bedrijven die voederadditieven en diergeneesmiddelen ontwikkelen. Ten slotte is er ook een toenemende vraag van consumenten naar pluimvee dat aan hoge kwaliteitsnormen voldoet.

De nood aan geautomatiseerde opvolging

Het beoordelen van het gedrag en het welzijn van pluimvee vergt nog steeds veel handwerk. Dit is niet alleen kostbaar en subjectief, maar leidt ook tot late interventies en onjuiste interpretatie van gegevens.

In het WISH project zullen de projectpartners een modulaire toolbox van sensoren en interpretatiemogelijkheden ontwerpen. Deze kunnen worden afgestemd op zowel laboratoria als industriële pluimveebedrijven.

Een wijdverspreid gebruik van dergelijke instrumenten zou de kosten van de pluimveehouderij met 20% doen dalen, de objectiviteit verbeteren en continue observatie en onmiddellijke interventie in real time mogelijk maken.

Een toolbox voor innovatieve detectie en analyse

Voor de laboratoria voorzien de WISH-onderzoekers een volledig gamma van high-end functionaliteiten. Deze zijn gericht op het helpen van labo’s voor klinisch onderzoek, labo’s voor voederadditieven en ontwikkelaars van diergeneesmiddelen. Ze zullen met name helpen om het welzijn te verbeteren bij experimenten op vleeskuikens. Voor commerciële bedrijven, de tweede doelgroep, zullen op maat gemaakte combinaties van de toolbox-modules worden ontwikkeld.

De WISH-toolbox zal gebaseerd zijn op nieuwe sensortechnologieën en op groepsgerichte  analysemethoden. Deze zullen worden ontworpen om kippen continu te monitoren, pluimveehouders feedback te geven, en dynamische gedragssturing in real-time mogelijk te maken met LED-licht en/of multifunctionele platformen. Dit alles om de productiviteit van de pluimveehouderij en het welzijn van de dieren te verbeteren.

“De pluimvee-industrie is op zoek naar innovatieve oplossingen die het welzijn van de dieren verhogen en die een positief effect hebben op de productiviteit. Dat alles tegen een aanvaardbare prijs. Om aan deze vraag te voldoen, wil WISH een nieuwe gouden standaard ontwikkelen voor de monitoring van het welzijn van pluimvee.”

WISH

Welzijn van pluimvee verbeteren door innovatieve monitoring

WISH is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap innoveren & ondernemen.

Het werd opgericht op 01.03.2022 en het project loopt tot 29.02.2024.

Projectinformatie

Industrie

 • Poulpharm bvba
 • Vetworks
 • Lopos
 • Roxell
 • Explorentis

Onderzoek

 • UGent - Ethology and Animal Welfare (EAW)
 • UGent – Chair Poultry Health Sciences
 • imec - WAVES - UGent
 • imec - IDLab IBCN - UGent

Contact

 • Project lead: Veerle De Colvenaer
 • Research lead: Eli De Poorter
 • Proposal Manager: Margot Deruyck
 • Innovation manager: Annelies Vandamme