SHARCS
/SHARCS

SHARCS

Selectief delen van geaccrediteerde Solid-poddata in een HR context

smart_industry

Datapods, bijvoorbeeld op basis van de opkomende Solid-technologie, slaan persoonlijke gegevens veilig op en maken n-op-m gegevensuitwisseling mogelijk tussen individuen en apps/derde partijen. Er blijven echter nog heel wat technische uitdagingen, bijvoorbeeld in verband met welke gegevens daadwerkelijk worden gedeeld en met wie ze worden gedeeld, maar ook in verband met de geldigheid van de gegevens die worden gedeeld. Het SHARCS-project wil een aantal van deze uitdagingen oplossen voor de case van het veilig en selectief delen van geaccrediteerde persoonsgegevens.

Solid: een op gebruikers gerichte benadering van gegevens

Tegenwoordig zijn de gegevens van gebruikers een belangrijke bron van inkomsten en differentiatie geworden voor internetbedrijven. Maar als deze gegevens nauw gekoppeld zijn aan het gebruik van specifieke apps, is het moeilijk om ze te delen en te controleren. Daarom kiest een aantal industrieën nu voor een meer gebruikersgerichte aanpak, waarbij gegevens worden beheerd op basis van individuele gebruikers in plaats van applicaties. Op die manier zijn de gegevens meer applicatie-agnostisch en kan de gebruiker de controle houden over welke gegevens hij aan welke applicatie verstrekt. Een nieuwe technologie die dergelijke gebruikersgerichte gegevensopslag en -deling mogelijk maakt, is Solid. Solid is een verzameling protocollen voor het bouwen van gedecentraliseerde apps op basis van Linked Data-principes en voor het beschikbaar stellen van die gegevens in een Personal Online Datastore of "Pod".

Uitdagingen voor selectieve gegevensuitwisseling

Hoewel de Solid-protocollen gebaseerd zijn op bestaande webtechnologieën, staat de toepassing ervan nog in de kinderschoenen en zijn er nog veel onopgeloste uitdagingen. In dit project richten we ons op het veilig en selectief delen van geaccrediteerde persoonsgegevens, met een HR-context als voorbeeld.

Dit zijn enkele van de uitdagingen: terwijl overheidsinstellingen, universiteiten, HR-leveranciers... gecertificeerde gegevens invoeren – denk bijvoorbeeld aan loongegevens – is er geen garantie dat gedeeltelijke informatie of informatie die uit verschillende gecertificeerde bronnen wordt geaggregeerd, op zich ook betrouwbaar of zelfs gecertificeerd is. Bovendien kan een ontvanger een wettelijke verplichting hebben om een kopie van bepaalde gecertificeerde informatie (bv. een diploma) te ontvangen en op te slaan. Maar als een eigenaar van een pod altijd toegang tot en controle heeft over de gegevens in de pod, stelt zich de vraag hoe gegevens kunnen worden gecertificeerd en gecertificeerd blijven? Kortom: hoe kunnen we het conflict oplossen tussen controle en transparantie voor de gebruiker en de wettelijke verplichtingen en behoeften van derden die op de juistheid van de gegevens vertrouwen?

Doel en resultaten

De bedoeling van dit project is om een uitbreiding van het Solid-ecosysteem te bouwen waardoor pod-gebruikers geaccrediteerde pod-gegevens selectief en veilig kunnen delen.

Het nieuwe ecosysteem zal innovatieve oplossingen uitwerken voor:

 • Gedecentraliseerde authenticatie
 • Gedecentraliseerde autorisatie gebaseerd op meerdere policies
 • Clearing house functies
 • Minimalisatietechnieken (bv. een graad delen, maar niet het exacte cijfer)
 • Toegankelijkheidstechnieken om de juiste (tijdelijke) rechten in te stellen
 • Technieken voor accreditatie (kan ik zeker zijn van de geldigheid van de gegevens?)

Vanuit een breder, multidisciplinair perspectief zal dit project het ecosysteem inclusiever maken door burgers in staat te stellen hun eigen gegevenscontroleurs te zijn. Economisch gezien helpt het om het speelveld voor innovatie gelijk te trekken voor alle technologiebedrijven, niet alleen voor de huidige webgiganten.

Het doel is de resultaten van dit onderzoek te demonstreren in end-to-end use cases in het HR-domein.

SHARCS

Uitbreiding van het Solid-ecosysteem om datapods mogelijk te maken die selectief en op een veilige manier geaccrediteerde pod-gegevens kunnen delen, gedemonstreerd in een HR-context.

SHARCS is een imec.icon onderzoeksproject gesteund door imec en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project is gestart op 01.01.2023 en loopt tot 31.12.2024.

Project information

Industrie

 • Docbyte
 • Enhansa
 • Randstad Group Belgium
 • Karamel
 • TrustBuilder
 • Datanutsbedrijf

Onderzoek

 • imec- IDLab– Ugent
 • imec - MICT – Ugent

Contact

 • Project lead: Paul Henon
 • Research lead: Ben De Meester
 • Proposal Manager: Stefan Dewallef
 • Innovation manager: Eric Van der Hulst