OptiRoutS
/OptiRoutS

OptiRoutS

Optimal Routing Service

smart_mobility

Er is een groeiende bezorgdheid dat de huidige diensten voor routebegeleiding in voertuigen een negatief effect kunnen hebben op een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit. Individueel gestuurde keuzes kunnen immers een hoge maatschappelijke kost hebben, een kost die die diensten niet in rekening brengen. Met OptiRoutS willen de partners dit probleem aanpakken en interactieve diensten ontwikkelen die een positieve impact hebben op zowel de verkeersstromen, als op de leefbaarheid en de omgeving.

Geen zicht op de totale kosten voor de samenleving

Autoriteiten maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van individuele routebegeleiding in voertuigen, omdat die dikwijls hun streven naar een vlotte, veilige en duurzame mobiliteit doorkruisen.

Deze diensten houden doorgaans alleen rekening met de kosten voor een individueel voertuig, en niet met de maatschappelijke- en milieukosten die inherent zijn aan het gebruik van het wegennet. Bijgevolg leiden zij vaak tot verkeersomstandigheden die niet optimaal zijn, zoals sluipverkeer of ernstige opstoppingen, soms op wegen die niet zijn uitgerust voor intensief doorgaand verkeer.

Een mogelijke oplossing is een publiek-privaat ecosysteem dat zorgt voor interactieve routebegeleiding gericht op het verminderen van deze bezorgdheden.

Een nieuw ecosysteem voor betere routebegeleiding

Het project OptiRoutS heeft als doel om een dergelijk nieuw ecosysteem voor te bereiden en te demonstreren, een systeem voor routebegeleiding in voertuigen dat proactief bijdraagt tot het bereiken van een brede reeks mobiliteitsdoelstellingen.

De nieuwe routebegeleiding is bedoeld om de huidige routeringssystemen uit te breiden. Het zal individuele gebruikers langs routes leiden op een meer prosociale manier, en eveneens beloningsschema’s inzetten om gebruikers op een effectieve en prosociale manier te beïnvloeden.

De projectpartners zien een sterke vraag naar dergelijke routeringsdiensten die rekening houden met de bezorgdheid over de impact van verkeer en routebegeleiding op congestie, veiligheid en milieu.

Een interactieve, prosociale routebegeleiding

De oplossing die OptiRoutS wil aanreiken is viervoudig.

Ten eerste is er behoefte aan een nauwkeurige kwantificering van de maatschappelijke kosten van het verkeer in een wegennet, in tegenstelling tot de kosten die alleen door de individuele gebruiker worden gedragen.

Ten tweede zullen de partners onderzoeken hoe een optimaal, interactief advies kan worden geïmplementeerd. Dit advies zal rekening houden met de maatschappelijke kosten, naast natuurlijk de reistijd, die net als in traditionele routeringsdiensten een cruciale factor blijft.

Ten derde zal het project een altruïstisch beloningssysteem ontwikkelen dat private en publieke behoeften op elkaar afstemt en dat weggebruikers ertoe aanzet prosociale routes te kiezen.

Ten slotte zullen de partners een blauwdruk ontwerpen om private en publieke belanghebbenden samen te brengen om zo een duurzaam beleidsmodel te creëren, waarbij publieke, individuele en zakelijke belangen met elkaar in overeenstemming worden gebracht en maatschappelijke waarde op lange termijn wordt gecreëerd.

"Het OptiRoutS-project verzoent de individuele belangen van verkeersdeelnemers met duurzame maatschappelijke doelstellingen om zo tot een nieuw en doeltreffend systeem voor routebegeleiding te komen."

OptiRoutS

Het OptiRoutS-project ontwikkelt een dienst voor individuele, proactieve routebegeleiding in voertuigen die helpt de maatschappelijke mobiliteitsdoelstellingen te verwezenlijken.

OptiRoutS is een imec.icon onderzoeksproject gesteund door imec en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project is gestart op 01.10.2022 en loopt tot 30.09.2024.

Projectinformatie

Industrie

 • Agentschap Wegen en Verkeer – Vlaamse Gemeenschap
 • Be-Mobile
 • Movias
 • Transport & Mobility Leuven

Onderzoek

 • CIB – KULeuven
 • imec – IDLab – UGent
 • imec – IDLab – UAntwerpen
 • imec – SMIT – VUB

Contact

 • Projectleiding: Bart Lannoo
 • Onderzoeksleiding: Ynte Vanderhoydonc
 • Proposal manager: Siegfried Mercelis
 • Innovatiemanager: Eric Van der Hulst