BoB header
/BoB

BoB

BIM on Building site

smart_industry

Over het project

Building Information Modelling (BIM) maakt het mogelijk om uitgebreide, informatierijke modellen van bouwontwerpen te maken. Er is echter nog geen eenvoudige manier om deze modellen te koppelen aan wat er daadwerkelijk gebeurt op de bouwplaats, tijdens het bouwen. Het BoB-project heeft tot doel een tweerichtingskoppeling tot stand te brengen tussen BIM-modellen en het eigenlijke bouwproces, waardoor de efficiëntie van de bouw kan worden verbeterd en kostbare fouten kunnen worden vermeden.

BIM, van ontwerp tot de eigenlijke bouw

De komst van Building Information Modelling (BIM) heeft de bouwsector voortgestuwd in de richting van meer digitalisering. BIM omvat een proces voor informatiebeheer, samenwerking en digitale oplevering, met behulp van coherente objectgeoriënteerde modellen die worden gedeeld door alle belanghebbenden bij een bouwproject.

Vandaag wordt BIM echter vooral gebruikt tijdens het ontwerp en de planning. Maar het kan potentieel ook worden gebruikt tijdens de gehele levenscyclus van een gebouw. Vooral tijdens het bouwen zelf worden de voordelen ervan nog niet volledig benut. Dat is wat het BoB-project beoogt te verbeteren.

BoB_website-image

Tekortkomingen en kansen voor BIM

De belangrijkste uitdagingen en kansen voor het gebruik van BIM tijdens de bouwfase zijn:

 • De digitale modellen worden op de bouwplaats onvoldoende gebruikt. Als gevolg daarvan raken de modellen en de werkelijke situatie op het terrein ontkoppeld, wat soms leidt tot fouten en de noodzaak om een deel van het werk over te doen.
 • Informatie raakt dikwijls verspreid over meerdere gegevensbronnen en onderaannemers, die elk hun eigen tools gebruiken voor ramingen en voortgangsrapportages, wat leidt tot een zeer versnipperd beeld van het bouwproces.
 • Beslissingen en voortgangsbeheer zijn soms meer gebaseerd op buikgevoel dan op objectieve gegevens of rapportage. Dit heeft gevolgen voor de bouw, verstoort planningen en materiaalstromen en kan leiden tot kostenoverschrijdingen.

De verbinding maken met het bouwproces

Om zijn doelstellingen te bereiken is BoB van plan de volgende innovaties door te voeren:

 • De geautomatiseerde herkenning van activiteiten zoals het storten van beton of graafwerkzaamheden. Camera's op de bouwplaats worden nu reeds gebruikt en gekoppeld aan machine learning (ML), maar voor het detecteren van complexe activiteiten zullen nieuwe ML-benaderingen nodig zijn.
 • Het op elkaar leggen van de toestand op de bouwplaats met de BIM zoals die gepland is. Op die manier kan de planning continu worden opgevolgd en aangepast. Dergelijke kwalitatieve vergelijkingen vereisen dat camerabeelden automatisch en nauwkeurig aan de BIM-modellen worden gelinkt, wat nog steeds een uitdaging is en wat BoB zal bestuderen.
 • Er is een bi-directionele link nodig tussen de toestand op de werf en de BIM-modellen. Dit vereist een innovatieve aanpak voor het dynamisch beheren van informatiemodellen en verbonden gegevensbronnen.
 • Validatie van BIM-modellen en hun verbinding met de werftoestand.

“Door BIM ook tijdens de eigenlijke bouwfase te gebruiken, kunnen wijzigingen onmiddellijk worden aangebracht, waardoor het risico op kostbare fouten afneemt. Om dit mogelijk te maken, wil het BoB-project de activiteiten op de bouwplaats in real-time analyseren, de gegevens verwerken met AI-gestuurde technologieën, en deze real-time bevindingen koppelen aan de BIM-modellen.”

BoB

BoB zal het toezicht op bouwprojecten helpen digitaliseren door BIM-modellen te verrijken met real-time gegevens over de voortgang en activiteiten op de bouwplaats, gegevens die worden bekomen met AI-technologie.

BoB is een imec.icon onderzoeksproject van imec en het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project is gestart op 01.01.2022 en loopt tot  31.12.2023.

Projectinformatie

Industrie

 • Balloon Inc.
 • Bouwbedrijf Dethier
 • D-Studio
 • Willemen Groep

Onderzoek

 • imec – IDLab Data Science Lab – UGent
 • imec – IDLab – UAntwerpen
 • imec – IPI – UGent

Contact

 • Project lead: Django Liénart
 • Research lead: José Oramas
 • Proposal manager: Siegfried Mercelis
 • Innovation manager: Eric Van der Hulst