5GECO
/5GECO

5GECO

5G intelligent radio en transport Edge netwerk Cross-Optimalisatie

smart_industry

Over het project

5G-netwerken zijn duur om op te zetten en te onderhouden. Een oplossing is om de netwerken nog intensiever te delen. Het 5GECO-project wil dit mogelijk maken voor twee specifieke gevallen: voor het opzetten van intelligente en neutrale host sharing en voor het delen van transportnetwerken. Twee praktische implementaties zullen de innovaties van 5GECO valideren.

Een pleidooi voor het delen van 5G-infrastructuur

De kosten voor de uitrol van 5G-netwerken zijn aanzienlijk. Dit komt ook omdat 5G meer radiosites vereist dan 4G, vooral in dichte stedelijke omgevingen. Bovendien vereist de hogere snelheid meer en performantere optische transportnetwerken. De kosten worden daarnaast nog opgedreven doordat 5G ook nieuwe soorten private netwerken zal introduceren voor specifieke industrieën. De oplossing: het intensiever delen van de 5G netwerken.

In mobiele netwerken is het delen van de passieve infrastructuur (bv. tower sharing) al een tijd gemeengoed. 5G heeft echter een bredere mogelijkheden voor het delen van infrastructuur, bijvoorbeeld het delen van netwerken voor nieuwe markten en exploitanten. Maar bij zo’n uitbreiding moeten de overheden en regelgevers er zeker van kunnen zijn dat de overeenkomsten voor gedeeld gebruik eerlijk en billijk zijn.

Twee gevallen om kosten te drukken

5GECO werkt aan twee specifieke use cases waarin het delen van 5G netwerken de kosten aanzienlijk kan verlagen:

 • "Intelligent Neutral Host" delen van Open Radio Access Networks (O-RAN), met name voor nieuwe particuliere 5G-architecturen en -toepassingen.
 • "Gedeeld PON-transport" voor kruiselings geoptimaliseerde radiotoegangs- en transportnetwerken, met behulp van PON (Passive Optical Networks).

Onderzoeksdoelstellingen en -resultaten

5GECO zal een Intelligent Neutral Host-platform (5G SNPN) ontwikkelen dat een O-RAN, edge compute, en network sharing architectuur combineert. Het zal gebruik maken van artificiële intelligentie voor controller van de RAN.

Daarnaast zal 5GECO ook de RAN en edge SDN control-planes integreren en intelligente algoritmes ontwikkelen voor de cross-optimalisatie van radiotoegangs- en transportnetwerken.

Binnen het project zullen we dit platform demonstreren in twee opstellingen (als proof of concept):

 • Een real-life implementatie om te tonen hoe een mobiele netwerkoperator zoals Citymesh, die optreedt als neutrale host-operator, zijn kleine cellen kan beheren en tegelijk delen van de netwerkcapaciteit kan verhuren aan andere 5G-dienstenleveranciers.
 • Een gecoördineerde optimalisatie van de radiotoegangs- en transportnetwerken. Dit moet de verkeersstromen optimaal verdelen en congestie in de transportnetwerken voorkomen. Bovendien moet het ook bewijzen dat een transportnetwerk oneerlijke tariefbeperkingen voor specifieke soorten van netwerkverkeer kan voorkomen.

"5GECO zal de kosten van 5G voor ultra-dichte stedelijke en particuliere industriële netwerken verlagen. Het zal het mogelijk maken om infrastructuur intelligent te delen onder dienstverleners. En het zal toegangsnetwerken en transportnetwerken meer harmonieus laten samenwerken."

5GECO

5GECO ontwerpt een intelligent, flexibel, en geautomatiseerd beheer van neutral host sharing op een Open Radio Access Network (RAN) met gedeelde transportnetwerken.

5GECO is een imec.icon onderzoeksproject gesponsord door imec en het Vlaamse Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Het project is gestart op 01.03.2022 en loopt tot 29.02.2024.

Project informatie

Industrie

 • Accelleran
 • Citymesh
 • Nokia Bell

Onderzoek

 • imec – IDLab – UGent
 • imec – IDLab MOSAIC - UAntwerpen

Contact

 • Project lead: Jens Buysse
 • Research lead: Miguel Hernando Camelo Botero
 • Proposal manager: Miguel Hernando Camelo Botero
 • Innovation manager: Steven Van Assche