Veelgestelde vragen

Over het vervolgonderzoek

Wat is het vervolgonderzoek?
Wanneer vindt de veldtest plaats?
Wie kan deelnemen aan de veldtest?
Moet ik beschikbaar zijn vanaf het begin van een wave?
Kan ik deelnemen aan meerdere waves van de veldtest?
Hoe verloopt mijn deelname precies?

Over het project

Wie organiseert en financiert deze studie?
Wat zijn de risico’s van het vervolgonderzoek?
Wat als er iets verkeerd gaat tijdens mijn deelname?
Wat als ik in behandeling ben voor een stress- of andere aandoening?
Ik worstel met stress. Kan deze studie me helpen?

Over privacy

Welke gegevens verzamelen jullie van mij?
Waarom verzamelen jullie die gegevens?
Waarom vragen jullie naar mijn etnische en religieuze achtergrond?
Met wie delen jullie mijn gegevens?
Hoe beschermen jullie mijn gegevens?
Wat zijn mijn rechten?