bolucap
/Bolucap

Bolucap

Bolus om gezondheid bij geiten te meten

smartfood

In de groeiende branche van de melkgeitenhouderij zijn technologische innovaties nodig om gezondheidsmetingen te verbeteren, zowel inzake nauwkeurigheid als in omvang. Het Bolucap project zal een permanente interlichamelijke bolus (een opneembare capsule) ontwikkelen, die in staat is om data te verzamelen over de gezondheid van individuele geiten. Deze data zullen leiden tot bruikbare adviezen over hoe het dagelijkse beheer van vee kan verbeterd worden. Het doel is om de voeding te optimaliseren en uiteindelijk de economische marges van de veehouderij te maximaliseren.

Gezondheidsproblemen beïnvloeden economische marges

De melkgeitenhouderij is aanzienlijk gegroeid in de voorbije 10 jaar. De gemiddelde boerderij in België en Nederland beheert meer dan 1000 dieren. Dit vereist een professioneel management. Om de winstgevendheid en de productieve efficiëntie van de veehouderij te maximaliseren, moeten de veehouders streven naar optimale gezondheid en voeding. Veelvoorkomende metabolische ziektes zoals ketosis en pensverzuring verminderen de melkproductie tot 35%, wat significante economische verliezen veroorzaakt.

Gebrek aan nauwkeurige gezondheidsinformatie over individuele geiten

Door de toenemende grootte van de veestapels is het nagenoeg onmogelijk om de gezondheid van individuele dieren te meten. Geitenboerderijen zouden gebaat zijn bij een automatische meting van de gezondheid die problemen vroeg detecteert, zodat de boer geschikte maatregelen kan nemen. Voor geiten bestaat zo’n product momenteel niet. Voor koeien zijn er commercieel beschikbare sensorbolussen, maar deze zijn te groot voor een geit. Omdat de maag van de geit verschilt van die van een koe, kunnen deze bolussen niet zomaar verkleind worden.

Een systeem ontwikkelen om de gezondheid van geiten te meten

Het Bolucap project heeft als doel een gezondheidsmeetsysteem specifiek voor geiten te ontwikkelen. Een permanent geplaatste bolus in de maag registreert metabolische parameters zoals lichaamstemperatuur, beweging, gedrag, voedingsopname en maagpensdruk. De verzamelde data worden verstuurd via een datapoort op de boerderij zelf. Inzichten in de gezondheidsstatus van individuele geiten zal leiden tot bruikbare adviezen voor boeren over hoe ze het beheer van hun vee kunnen optimaliseren.

Inkomsten verhogen met technologische innovatie

Zowel hardware (de bolus) en de software (data-analyse en agricultureel landbouwkundig advies) worden ontwikkeld binnen de context van twee toepassingen.

Eerst zal een groep van lacterende geiten gemonitord worden om data te verzamelen over voedselopname, gedrag en algemene gezondheid. Afwijkingen in de signaalgeiten zullen de boer adviseren over hoe het dagelijkse beheer van zijn vee aan te passen. Ten tweede zal de metabolische staat van een groep geiten in de altijd hachelijke moeilijke pre- en postpartum periode gemeten worden. Inzichten uit deze data zullen leiden tot een beter beheer van vee, een betere gezondheid van de dieren en een hoger rendement. De Bolucap wordt verwacht om de opbrengst van een boerderij te verhogen met € 20.000 tot € 37.000, en zelfs tot € 75.000 voor een slecht presterende boerderij.

“Het Bolucap project zal een systeem voor gezondheidsmeting ontwikkelen via een opneembare bolus die de metabolische parameters van individuele geiten meet. Dit leidt tot bruikbaar advies om het dagelijkse beheer van het vee te optimaliseren en zo de opbrengst van de boerderij te verhogen.”

Video

Accepteer marketing-cookies om deze content te kunnen bekijken.
Cookie-instellingen

Download leaflet

Bolucap leaflet

Klik op de afbeelding om de leaflet te downloaden.

Bolucap

The goal is to design a health monitoring system through a bolus located in the goat's rumen and to provide direct agricultural advice to the farmer.

 

Bolucap is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap innoveren & ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.06.2020 en eindigde op 30.11.2022

Projectinformatie

Industrie

  • ENT Studios
  • J. Kusters (Alprina)
  • NXP Semiconductors België
  • W. Govaerts & Co

Onderzoek

  • imec - WAVES - Ugent
  • UGent - Faculty of Veterinary Medicine

Contact

  • Project lead: Wim Govaerts
  • Research lead: Margot Deruyck
  • Proposal Manager: Margot Deruyck
  • Innovation manager: Annelies Vandamme