Bilateraal onderzoek
Neem een voorsprong op je concurrenten dankzij een bilaterale samenwerking met imec.
Coöperatieve R&D samenwerking
Beperk je risico’s en verlaag je kosten door samen met andere bedrijven precompetitief onderzoek te voeren.
Voorbeelden
Verken de manieren waarop imec de toekomst verandert.
imec.istart
Wil je een versnelling hoger schakelen met je techstart-up? Klop dan aan bij imec.istart.
imec.xpand
Wil je met nanotechnologie de markt op? Imec.xpand ondersteunt je van begin tot eind.
Spin-offs
Verken hier de lijst van spin-offbedrijven van de Vlaamse innovatiehub voor nano-elektronica en digitale technologie.

Nervocity

Help ons stress in de stad Gent opsporen.

Met Nervocity onderzoekt imec samen met de stad Gent en Sentiance hoe mensen die in Gent wonen of werken de drukte in de stad beleven.

Hoe ga jij om met de ochtenddrukte, en wat vind jij van het verkeer in jouw buurt? Zijn er andere dingen in de stad die je stress geven? Dat willen de stad Gent en imec van je te weten komen in het Nervocity-onderzoek.

Dit onderzoek is uit de startblokken geschoten met een bevraging over hoe mensen uit de Arteveldestad stress beleven. Die werd ingevuld door maar liefst 5.000 mensen, waarvan 3.000 Gentenaars. Een indrukwekkend resultaat!

We zijn intussen druk bezig met het inplannen van drie veldtesten waarbij inwoners van Gent rondlopen met een Chill+, een wearable die helpt om stress te meten.

Doel van het onderzoek

Het onderzoeksproject Nervocity wil de verschillende stressoren in een stad in kaart brengen. Wat geeft mensen stress in een stedelijke omgeving, en hoe kunnen een stad en partnerorganisaties die rond stress werken, daarbij helpen?

De Stad Gent investeert mee in het project en het onderzoek omdat ze wil weten of het beleid beslissingen kan nemen die merkbaar stressverlagend kunnen zijn. Daarnaast wil ze betrokken zorgorganisaties helpen behandelingen en begeleidingsmethoden te testen en te verbeteren.

Het onderzoeksproject telt verschillende stappen.

Stap 1

Imec en de stad Gent verspreiden een bevraging over stressbeleving over verschillende thema’s.

Deze stap is ondertussen achter de rug.

Stap 2

Uit de respondenten van de bevraging worden de deelnemers geselecteerd voor de veldtesten. Dat aantal wordt aangevuld met deelnemers van partnerorganisaties van de stad.

Door bij deze deelnemers stress te meten en vast te leggen, proberen we een link te leggen tussen de mogelijke sociale en omgevingsfactoren. Dit kan heel wat belangrijke informatie opleveren voor steden en heel wat partners in de gezondheids- en welzijnssector bij de ontwikkeling of verbetering van stressverminderende interventies.  

Stap 3

Door het onderzoek kunnen imec en de stad nieuwe inzichten ontdekken in stressfactoren die specifiek zijn voor Gent. Stressbehandelingen kunnen divers van aard zijn, en kunnen plaatsvinden op het niveau van het individu, of hoger, bv onder de vorm van beleidsaanbevelingen.

Onderzoekspartners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door:

 • Onderzoeksgroep imecMICT: kwantitatief onderzoek via de bevraging
 • Onderzoeksgroep imecSMIT: betrokkenheid van moeilijk te bereiken doelgroepen vergroten
 • ImecAPT (Application Prototyping Team): ontwikkelen de Nervocity app en de manier op de ervaring van deelnemers te bevraging
 • ImecCHS (Connected Heath Services): ontwikkelen een stressmodel dat de metingen interpreteert
 • ImecIDLAB: ontwikkelen een model dat activiteit herkent
 • Sentiance: leveren toegevoegde waarde d.m.v. locatiegegevens en de interpretatie daarvan
 • ImecLiving Labs: staan in voor de rekrutering en begeleiding van deelnemers

Bevraging

Waarom bevragen we de Gentenaars?

We moeten je niet vertellen dat leven, wonen en werken in een stad je stress kan bezorgen. Maar waar komt die stress dan vandaan? En hoe kunnen we stress tegengaan of verminderen? Dat onderzoekt imec in een eerste stap door minstens 1.000 Gentenaren te bevragen over verschillende thema’s waar je als inwoner mee te maken krijgt:

 • Vragen over hoe je naar je werk of school pendelt
 • Vragen over je buurt
 • Vragen over hoe je stress in de stad ervaart
 • Vragen over je mentaal welzijn en hoe je in het leven staat
 • Demografische vragen (je leeftijd, opleiding...)

De bevraging liep van 20 september tot en met 12 november.

Vervolgonderzoek

Wat is het vervolgonderzoek?

In het vervolgonderzoek vinden er veldtesten plaats. Daarin dragen Gentenaars een slim horloge en beantwoorden ze vragen die de Nervocity app stelt op basis van wat het horloge meet.

Wanneer vinden de veldtesten plaats?

De planning van de veldtesten moet nog worden bepaald. Hou dus deze pagina goed in de gaten.

Wie kan deelnemen aan de veldtest?

Elke inwoner van Gent van 18 of ouder kan meedoen aan een veldtest. Bij voorkeur werk of studeer je ook in Gent, maar dat hoeft niet. Het is wel belangrijk dat je genoeg tijd spendeert in de stad om een betekenisvolle bijdrage aan het onderzoek te kunnen doen.

Moet ik beschikbaar zijn vanaf het begin van een veldtest?

Nee. Elke veldtest wordt opgedeeld in blokken van twee weken. Je kan deelnemen in een blok dat het beste voor jou uitkomt. Welk blok dat is, spreken we met je af na je selectie.

Kan ik deelnemen aan meerdere veldtesten?

Graag! Hoe meer mensen deel kunnen nemen aan de drie veldtesten, hoe beter de onderzoeksresultaten. Ook als je kan deelnemen aan twee veldtesten, heeft dit al een grote toegevoegde waarde.

Wat gaat er gebeuren als ik deelneem?

Als je geselecteerd bent voor deelname aan een veldtest, verwachten we dit van jou:

 • Je vult een vragenlijst in, zodat we weten hoe je je voelt en hoeveel stress je hebt bij het begin van de veldtest.
 • Je draagt het slimme horloge gedurende twee weken overdag.
 • De Nervocity app stuurt je regelmatig meldingen met een vraag. De app wil zo controleren of je vb. effectief stress had. Je beantwoordt deze vragen dus best zo snel mogelijk.

Extra metingen

Tijdens de tweede en de derde veldtest meet Nervocity niet alleen hoe je lichaam op stress reageert, maar onderzoeken we ook mogelijke invloeden van geluid. Daarom zullen we sommige deelnemers ook vragen een decibelmeter mee te nemen en daar een meting mee uit te voeren als de app dat vraagt.

Je privacy

 1. Welke gegevens verzamelen we van jou?

We verzamelen en verwerken je identificatiegegevens (bv. naam, geboortedatum, adres), demografische gegevens (bv. geslacht, leeftijd, nationaliteit), gevoelige gegevens (etniciteit, geloof en mogelijks gezondheid gerelateerde informatie), locatiegegevens, informatie over je professioneel leven (bv. studies, beroepssituatie), informatie over je ervaringen en gevoel m.b.t. verschillende thema’s zoals je woonplaats, pendelen, stress, geluidsoverlast, werk, relaties, informatie over je fysieke welzijn gerelateerd aan stress, sensor data via de chillband (hartslag, huidgeleiding, temperatuur, beweging).

 1. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden gebruikt in het kader van Nervocity. Met de persoonsgegevens die verzameld worden, proberen we een link te leggen tussen de mogelijke sociale en omgevingsfactoren en op deze manier nieuwe inzichten te ontdekken in stressfactoren. Om er zeker van te zijn dat we een diverse groep mensen bevragen, vragen we naar je etnische en religieuze achtergrond.

 1. Met wie delen we jouw gegevens?

We delen jouw gegevens met onze eigen onderzoekers en/of werknemers, maar ook onderzoekers en/of werknemers van bedrijven of organisaties waarmee we samen werken in het kader van Nervocity, uitsluitend indien ze deze toegang nodig hebben voor de beschreven doeleinden.

Sommige van deze ontvangers bevinden zich buiten Europa (we werken bv. met Mailchimp, dit is een Amerikaans bedrijf). Imec zal er op toezien dat je gegevens steeds voldoende beschermd worden en dus enkel naar landen of organisaties of sectoren gaan die een gelijkwaardige bescherming garanderen (bv. dat deze bedrijven vallen onder de US-EU Privacy Shield).

 1. Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Imec heeft interne beleidsdocumenten waarin maatregelen opgenomen worden om jouw persoonsgegevens te beveiligen.  Je verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen in onze databank gedurende de duurtijd van het project en worden nadien gepseudonimiseerd of indien mogelijk geanonimiseerd.  Indien je hebt gekozen om deel uit te maken van ons panel, dan worden je persoonsgegevens bijgehouden voor een duurtijd van 5 jaar na de laatste datacollectie.

 1. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om op elk moment, zonder dat je hiervoor een reden moet opgeven, je medewerking stop te zetten. Dit kan heel eenvoudig schriftelijk per mail aan maakdatmee@imec.be, waarna imec zo snel mogelijk je stopzetting zal verwerken.

Daarenboven kan je ons uitdrukkelijk verzoeken om de door ons verzamelde persoonsgegevens in onze bestanden te corrigeren of uit onze bestanden te verwijderen. Stuur je verzoeken naar maakdatmee@imec.be.

Je hebt altijd het recht om toegang te krijgen tot je Persoonsgegevens. Dat kan je eenvoudig doen per e-mail naar maakdatmee@imec.be of per post naar imec vzw, t.a.v. imec.livinglabs, De Krook, Miriam Makebaplein1, 9000 Gent. Daar kan je ook vragen om je gegevens uit de bestanden te verwijderen.

Voor meer informatie over hoe imec vzw omgaat met persoonsgegevens, kan u hier terecht.

Veelgestelde vragen

Over het project

Wie organiseert en financiert deze studie?

De Vlaamse regering besliste om het project te ondersteunen met 1.185.235 euro voor de uitvoering hiervan, van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2021. De Stad Gent investeert 250.000 euro.

Over het vervolgonderzoek

Wat zijn de risico’s van het vervolgonderzoek?

Voor zover bekend zijn er geen risico’s verbonden. Mensen die gevoelig zijn voor siliconen kunnen hinder ondervinden van de armband.

Wat als er iets verkeerd gaat tijdens mijn deelname aan dit onderzoek?

 Er is een helpdesk, een website en er wordt ook voorzien dat er een helpsectie is in de app.

Welke andere behandelingen zijn voor mij beschikbaar?

Deze studie is geen en bevat geen behandeling voor gezondheidsaandoeningen. Je moet met elke behandeling doorgaan zoals normaal en zoals door je artsen werd voorgeschreven. Je dokters zullen geen data van deze studie gebruiken voor jouw behandelingsplan. Je beslissing tot al dan niet deelnemen aan deze studie heeft geen invloed op jouw behandeling of diensten die je nu of in de toekomst krijgt.

Zit je met een aantal vragen?

Wil je graag met iemand praten over het thema stress en/of jouw mentale gezondheid? Neem dan contact op met jouw huisarts of kijk hier voor het aanbod geestelijke gezondheidszorg in Gent.

Heb je nog andere vragen?

Stuur gerust een mailtje naar nervocity@imec.be.

Partners

This website uses cookies for analytics purposes only without any commercial intent. Find out more here. Our privacy statement can be found here. Some content (videos, iframes, forms,...) on this website will only appear when you have accepted the cookies.