SmartWaterway
/SmartWaterWay

SmartWaterWay

Autonome binnenschepen op stedelijke waterwegen dankzij goedkope sensorsystemen

smart_mobility

Het volume van wegtransport in België blijft gestaag toenemen, ondanks de invoering van een tolsysteem. Om de levenskwaliteit in stedelijke gebieden te verhogen, is het noodzakelijk om de ‘laatste kilometer in de logistieke keten’ (LML: last-mile logistics) naar lokale waterwegen te verplaatsen. Om deze modale shift te versnellen, wil het SmartWaterWay-project autonome binnenschepen kostenefficiënt maken. Een combinatie van goedkope sensoren zowel aan boord als op bruggen, sluizen en in baaien zullen het gebruik van palletshuttles mogelijk maken. 

Autonome vrachtschepen zijn duur

Logistiek transport verplaatsen naar waterwegen heeft drie voordelen: hogere vrachtvolumes, minder wegverkeer en een lagere CO2-uitstoot. De toepassingen van kleine palletshuttles (PSB’s: pallet shuttle barges) zijn momenteel echter zeer beperkt door de hoge kostprijs van onbemande schepen.

Data van sensoren aan boord combineren met infrastructuursensoren

Het SmartWaterWay-project wil autonome verscheping met PSB’s winstgevend maken voor logistieke bedrijven. Door goedkope alternatieven voor communicatie, positionering en sensoren zal de kost van automatisering beperkt blijven tot maximaal EUR 100.000. Extra sensor- en lokaliseringsdata van de infrastructuur – gecombineerd met afstandsbediening van 4-5 UCV’s door één kapitein – zullen eenvoudigere navigatie toelaten, de kost van infrastructuursensoren verkleinen en significante besparingen opleveren door personeelsvermindering.

Een dynamische lokaliseringsoplossing die maatschappelijke noden vervult

Het multidisciplinaire SmartWaterWays-consortium bestaat uit regulatoren en experts in onder meer communicatie, sensoren, machine learning, lokalisering, logistiek en socio-economische impact. Ze zullen meerdere innovatiedoelstellingen verwezenlijken, waaronder:

 1. een goedkope oplossing voor communicatie, sensoren en lokalisering die voldoet aan industriële standaarden;
 2. een nieuw navigatiemodel door data van diverse bronnen te herleiden naar 2D-navigatiekaarten en een controlemodel voor autonome navigatie;
 3. betrouwbare draadloze communicatie met lage latency door gebruik van locatiegebonden draadloze netwerken;
 4. de analyse van de socio-economische haalbaarheid van stedelijke logistiek met UCV’s.

Demonstratie in een stedelijk gebied met hoge densiteit van waterwegen

De uitkomst van het project is een geautomatiseerde PBM en een onshore infrastructuur met sensoren langs een waterweg in de stedelijke zone van Gent. Industriepartners halen voordeel uit de kennissprong door nieuwe marktsegmenten aan te boren én verlagen kosten door automatisering en door nieuwe, goedkope lokaliseringsoplossingen.

“Om de shift van wegtransport naar waterweglogistiek te versnellen, zal het SmartWaterWay-project het gebruik van autonome palletshuttleschepen in stedelijke gebieden kostenefficiënt maken door goedkope sensoren aan boord te combineren met sensoren uitgerust in bruggen, sluizen en baaien.”

SmartWaterWay

Autonome binnenschepen op stedelijke waterwegen dankzij goedkope sensorsystemen

 

SmartWaterWay is een imec.icon onderzoeksproject gefinancierd door imec en Agentschap innoveren & ondernemen.

 

Het werd opgericht op 01.12.2019 en eindigde op 28.02.2022

Projectinformatie

Industrie

 • Seafar
 • Blue Line Logistics
 • Citymesh
 • Pozyx

Onderzoek

 • imec – IDLab IBCN – UGent
 • imec - IDLab Data Science Lab – UGent
 • imec - IDLab MOSAIC – Uantwerpen
 • UAntwerpen - TPR

Contact

 • Project lead: Louis-Robert Cool
 • Research lead: Peter Hellinckx
 • Proposal Manager: Siegfried Mercelis
 • Innovation manager: Eric Moons