SenseCity
/SenseCity

SenseCity

Audiovisuele stromen monitoren en interpreteren om operatoren te ondersteunen tijdens noodgevallen

smart_cities

Operatoren in controlekamers bewaken vaak grote gebieden, waar steeds meer audiovisuele camera’s de veiligheid bewaken. Bij een noodgeval moeten ze massa’s binnenkomende informatie monitoren, interpreteren en erop reageren. Het SenseCity-project wil hen helpen om hun job effectiever uit te voeren, door multimodale algoritmes voor scène-analyse, een schaalbaar, realtime monitoringplatform en optimale workflows.

Nieuwe mogelijkheden leiden tot overload aan data

Dankzij recente technologie kunnen grote gebieden nu eenvoudig vanop afstand geobserveerd worden, vanuit controlekamers. De toepassingen zijn divers: van de veiligheid van het openbaar domein en transport verzekeren tot industriële toepassingen zoals de surveillance van bruggen, tunnels, olieraffinaderijen, chemische fabrieken en havens. De keerzijde is wel dat deze nieuwe monitoringmogelijkheden resulteren in een data overload. wat heel wat druk legt op de operatoren die de veiligheid opvolgen en analyseren.

De last verlichten

SenseCity wil die last verlichten op twee manieren. Het project wil de kans op fouten verkleinen en het mogelijk maken om sneller een incident te detecteren en de operator te verwittigen. Daarnaast zorgt het er ook voor dat iedereen die betrokken is in het proces – van de politie tot de brandweer en de medische diensten – gepersonaliseerde informatie ontvangt bij een noodgeval.

Omgevingsbewust, multimodaal en geautomatiseerd

Bestaande oplossingen visualiseren alle informatie afkomstig uit monitoringactiviteiten op dezelfde manier. SenseCity pakt het anders aan. Het project creëert een contextbewust, multimodaal monitoringplatform dat tegelijkertijd video- en audiodata analyseert en in real time door meerdere partijen op verschillende apparaten gebruikt kan worden. Het project zal ook onderzoeken in hoeverre machine learning het proces van monitoring, data-interpretatie en informatievisualisatie deels te automatiseren.

Veel experten en een plan met focus

SenseCity steunt op industriële en academische experts in controlekamers, workflowoptimalisatie, contextbewuste grafische gebruikersinterfaces, machine learning, gedistribueerde intelligentie in Internet of Things (IoT)-omgevingen en smart cities, enzovoort. Dit zijn de belangrijkste innovatiedoelstellingen:

 • Inzicht verwerven in de manier waarop audio- en videostromen worden gemonitord in de praktijk, om zo een optimale workflow mogelijk te maken/ uit te tekenen die de productiviteit van de operator verhoogt zonder de crisisomstandigheden uit het oog te verliezen;
 • Ontdekken hoe audioverwerking video-scèneanalyses kan verbeteren en aanvullen, om zo operatoren te helpen crisissituaties sneller te detecteren;
 • Onderzoeken hoe we een flexibele en schaalbare datagedreven verwerkingsprocedure kunnen ontwikkelen die contextbewuste gebruikersinterfaces kan ondersteunen die ook kunnen worden bevraagd.

Maatschappelijke en industriële voordelen

SenseCity zal een proof-of-concept afleveren voor een platform dat gebeurtenissen en anomalieën in een grote verzameling devices in een stedelijke context te detecteren. Het zal getest worden in het living lab City of Things en nieuwe mogelijkheden openen voor toepassingen in het openbaar domein en industriële surveillance.

“SenseCity ondersteunt operatoren om in noodsituaties vlotter de audiovisuele data van remote camera’s te observeren, te identificeren en erop te reageren. Daarvoor ontwikkelt het project multimodale algoritmes voor scène-analyse, een schaalbaar realtime monitoringplatform en optimale workflows.”

SenseCity

Audiovisuele stromen monitoren en interpreteren om operatoren te ondersteunen tijdens noodgevallen

 

SenseCity is een imec.icon research project gesubsidieerd door imec and Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 

Het startte op 01.06.2019 en eindigde op 31.05.2021.

Project informatie

Industrie

 • ASAsense
 • Barco
 • Easics
 • Robovision

Onderzoek

 • imec – IDLab IBCN – UGent
 • imec – IDLab MOSAIC – Uantwerpen
 • imec – MICT – UGent

Contact

 • Project lead: Stijn Rammeloo
 • Research lead: Werner Van Leekwijck
 • Proposal Manager: Werner Van Leekwijck
 • Innovation manager: Eric Moons