EDUbox pandemie
/Wetenschappers informeren jongeren over pandemieën met nieuw lespakket

Persbericht

Wetenschappers informeren jongeren over pandemieën met nieuw lespakket

Over EDUbox
EDUbox is een educatief en interactief concept van VRT NWS om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Eerder kwamen al onderwerpen als wij-zij-denken, sociale media en financiële educatie aan bod. Ben je leerkracht? Dan werk je met dit gratis leermiddel aan specifieke eindtermen en verschillende sleutelcompetenties. Voor elke EDUbox werkt de VRT samen met sterke inhoudelijke partners, met expertise in het thema en in het onderwijs. 

Over imec
Met meer dan 4.500 medewerkers van overal ter wereld, topwetenschappers en experten in verschillende onderzoeksdisciplines, een zeer geavanceerde R&D infrastructuur, en een uitgebreid partnernetwerk van wereldleiders uit de hightech-industrie, farma, ICT, ... Vlaamse en internationale bedrijven, start-ups, de academische wereld en kenniscentra, is imec ‘s werelds grootste onafhankelijke onderzoekscentrum in nano-elektronica en digitale technologie. Imecs onderzoek omvat geavanceerde halfgeleidertechnologie en siliciumfotonica, oplossingen voor slimme gezondheidzorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en slimme steden, artificiële intelligentie, 5G-communicatie en sensortechnologieën en nog veel meer.

Imec zet zijn expertise en industrieel netwerk ook in om duurzame maatschappelijke impact in Vlaanderen te creëren. Zo ondersteunt imec zowel kleinere organisaties die over beperkte R&D-middelen beschikken als grotere bedrijven in hun innovatieproces. Imec draagt als strategisch onderzoekscentrum en actieve speler in netwerkorganisaties en sectorfederaties bij aan het innovatienetwerk in Vlaanderen door de publieke sector, overheden en bedrijven in Vlaanderen samen te brengen, de uitwisseling van open data mogelijk te maken, en kennisuitwisseling te stimuleren.

Imec heeft zijn hoofdkantoor in Leuven, onderzoeksgroepen verspreid over de Vlaamse universiteiten, in Nederland, Taiwan en de VS, en vertegenwoordiging in China en Japan en India. In 2020 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van imec 680 miljoen euro.

Imec is een geregistreerde merknaam voor de activiteiten van imec International (IMEC International, stichting van openbaar nut naar Belgisch recht), imec België (IMEC vzw, gesteund door de Vlaamse overheid), imec Nederland (Stichting IMEC Nederland, gesteund door de Nederlandse overheid), imec Taiwan (IMEC Taiwan Co.), imec China (IMEC Microelectronics Shanghai Co. Ltd.), imec India (IMEC India Private Limited), imec San Francisco (IMEC Inc.) en imec Florida (IMEC USA Nanoelectronics Design Center Inc.).

Over VIB
Basisonderzoek in de levenswetenschappen, dat is de kernactiviteit van VIB. Enerzijds de grenzen verleggen van wat we weten over moleculaire mechanismen, hoe deze mechanismen levende wezens zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen regelen, en anderzijds zorgen voor tastbare resultaten die bijdragen aan een betere samenleving. Gestoeld op een partnerschap met vijf Vlaamse universiteiten - UGent, KU Leuven, Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Hasselt – en een stevig investeringsprogramma, bundelt VIB de expertise van 81 onderzoeksgroepen in één instituut. 
Het techtransfer-team van VIB vertaalt proactief biologische inzichten in nieuwe economische activiteiten die op hun beurt weer kunnen leiden tot nieuwe producten, medicijnen e.d. die kunnen gebruikt worden in de geneeskunde, landbouw en tal van andere toepassingen. Een van de manieren om dit te doen is het oprichten van nieuwe bedrijven, zoals recent ExeVir Bio. Deze nieuwe start-up zet zijn VHH-technologieplatform in voor de ontwikkeling van krachtige antivirale behandelingen die een brede bescherming bieden tegen virale infecties, ook met coronavirussen. ExeVir Bio wordt geleid door een team van experts dat internationale ervaring in de biotech- en farma-industrie combineert met een succesvolle staat van dienst in de ontwikkeling en commercialisering van producten. Het heeft meer dan € 23 miljoen verzameld bij blue-chip-investeerders, aangevoerd door Fund+, VIB, UCB Ventures, FPIM, V-Bio en enkele Belgische family offices.  
VIB neemt ook actief deel aan het publieke debat over biotechnologie door het ontwikkelen en verspreiden van een breed scala aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie. Meer info op www.vib.be.

Over Instituut voor Tropische Geneeskunde
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) heeft een sterke reputatie in wetenschap, onderwijs en dienstverlening. Vandaag specialiseren studenten uit meer dan 30 landen zich in tropische infectieziekten en gezondheidszorg in Antwerpen. Onze wetenschappers doen onderzoek in laboratoria en op het terrein, in samenwerking met partners in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Onze artsen en verpleegkundigen bieden reisadvies, vaccinaties en medische zorg op maat van de individuele patiënt, waarbij reisziekten, hiv en soa's worden behandeld. Wat alle ITG-medewerkers verbindt, is de drijvende kracht om de gezondheid voor iedereen te verbeteren. 
Onze geglobaliseerde wereld verandert snel. Als gevolg van toegenomen handel, migratie, toerisme en klimaatverandering staan we vandaag voor grote gezondheidsvraagstukken. Met ons onderwijs, onderzoek en dienstverlening van topniveau dragen wij bij aan de antwoorden op deze vragen. Wij versterken onze partnerorganisaties, zodat zij de wetenschap en de gezondheidszorg in hun eigen land ter hand kunnen nemen. Samen met onze partners werken we aan wetenschappelijke vooruitgang en een betere gezondheid in de armste regio's en wereldwijd. Meer info op www.itg.be

Over Health House
Health House is een uniek expertiseplatform over de toekomst van de gezondheid en zorg, een plek waar kennis, onderzoek en innovatie samensmelten tot een unieke ervaring. Deze ervaringen brengt Health House bij het publiek aan de hand van cinematische visualisaties en wetenschappelijk onderbouwde verhalen. Momenteel beschikt Health House over 12 dergelijke verhalen zoals het ziekenhuis van de toekomst, technologie voor de gezondheidszorg van de toekomst en Planet Virus (wetenschappelijk onderbouwde informatie over hoe als maatschappij om te gaan met een pandemie). 
Health House is een uniek platform dat mensen informeert, connecteert en innovatie stimuleert, dit alles in een inspirerende setting. Ook online informeert Health House een breed publiek door middel van online panelgesprekken, webinars, creatie van websites toegespitst op een van de 12 verhalen.
Meer info op www.health-house.be.

 

Over Brightlab

Brightlab is het STEM-onderwijslabo van RVO-Society. Brightlab stoomt jongeren klaar voor de uitdagingen van de 21ste eeuw met stimulerend, krachtig en innoverend STEM-onderwijs. Een grotere instroom in STEM, technische en wetenschappelijke studierichtingen zijn daarbij de ultieme doelstellingen. Brightlab wil via ‘teach the teacher’ zoveel mogelijk jongeren bereiken; het biedt leerkrachten de juiste content, didactiek en didactische leermiddelen om leerlingen te inspireren en activeren met innovatieve, ervaringsgerichte lessen en krachtige lesomgevingen. De nieuwste methodieken en technologieën worden binnen Brightlab of in cocreatie met leerkrachten getest, bijgeschaafd, goedgekeurd.