/Workshop over serendipiteit in de Smart City

Workshop over serendipiteit in de Smart City

7 september 2021

Deze workshop is bedoeld voor alle partijen die belangstelling hebben voor serendipiteit in de slimme stad.

De mogelijke onderwerpen van deze workshop omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Ethische implicaties van predictieve systemen in een smart city
 • Ontwerpprincipes voor systemen die stedelijke serendipiteit opleveren
 • Toepassingen van personalisatie in een smart city
 • Bias en ongelijkheid in stedelijke data
 • Gebruikersevaluatie van serendipiteit in de stad
 • Governance-modellen van serendipiteit in de stad
 • Business-modellen voor serendipiteit in de stad
 • Vrijwillig verstrekte geografische informatie om datadiversiteit te bevorderen
 • Predictieve en patroonmodellering op open gekoppelde data
 • (Open) databeheer
 • Digital twin-toepassingen voor predictieve analyse

Ontdek meer